Gåva - förskott på arv?

2016-06-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Gällande arvsrätt. Om 3 av 4 barn får stora gåvor så som mark, pengar mm för 100 000 kr under föräldrarnas leverne, delar alla 4 barn lika på det som är kvar av egendomen eller tar man hänsyn till gåvorna som getts de andra och därför har barn 4 större del av resterande egendom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Generellt regleras förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (ÄB), se här. Huvudregeln uttrycks i 6 kap. 1 § 1 st., där det föreskrivs att föräldrars gåvor till barn typiskt sett ska avräknas såsom förskott på arv, såvida inte föräldern på något sätt uttryckt en önskan att gåvan inte ska avräknas (till exempel genom en klausul i ett gåvobrev) eller det på annat sätt kan antas att avräkning inte varit förälderns avsikt med gåvan.

I 6 kap. 2 § görs ett undantag för mindre, s.k. sedvanliga gåvor. Härunder faller till exempel julklappar och födelsedagspresenter. Av informationen jag har givits är det fråga om större gåvor: mark och större pengabelopp. Sådana gåvor undantas troligtvis inte från huvudregeln, utan avräkning görs på vanligt sätt. Hänsyn ska dock tas till givarens ekonomiska villkor, om föräldern visar en frikostighet mot ett barn som uppenbarligen går utöver dennes ekonomiska förhållanden, ska gåvan/gåvorna avräknas från arvet, 6 kap. 2 § 2 st..

Sammanfattningsvis kan sägas att mycket talar för att de gåvor du anger kommer att avräknas som förskott på arv. Om så är fallet, ska gåvornas värde avräknas från arvet.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86581)