Gåva eller förskott på arv

Gäller pengar. Mormor har två döttrar. en dog. både döttrarna har 4 barn var . mormor vill ger barnbarnen 50.000 kr, var. ska mormor skriva ett brev som står. förskott på arv eller gåva. tack

Lawline svarar

Hej!

Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om mormodern ska ge 50 000 kr som en gåva, eller om det kan ses som ett förskott på arv. Såvida mormodern inte har skrivit något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas, så regleras detta enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver efter vem?
Arvet efter mormodern går i första hand till hennes egna barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvet ska alltså egentligen delas lika mellan hennes två döttrar. Men då ena dottern är avliden går hennes arvsdel istället vidare till hennes fyra barn att dela lika på. De har rätt till arvet i sin mammas ställe, enligt vad som kallas istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

För att försöka göra det tydligt ger jag ett exempel där jag utgår från att mormodern lämnar efter sig 200 000 kr i arv:

Dotter 1
Har rätt till 100 000 kr (200 000 kr/2 barn).
Hennes fyra barn ärver ingenting.

Dotter 2 (avliden)
Hade rätt till 100 000 kr (200 000 kr/2 barn). Eftersom dotter 2 är avliden går pengarna i sin tur till hennes barn.
Hennes fyra barn ärver därför 25 000 kr vardera (100 000 kr/4 barn).

Vad gäller vid förskott på arv och gåvor?
Det finns en huvudregel som säger att gåvor som en arvlåtare gett sina barn under sin livstid, ska räknas som ett förskott på arv och sedan avräknas vid arvsfördelningen. Vanligen gäller detta bara ens barn, inte barnbarn. Men eftersom dotter 2 i det här fallet redan är avliden när gåvan ges, så innefattas även de fyra barnen till dotter 2 i detta. Deras gåvor kommer alltså troligen att avräknas från deras arv. Avräkning ska dock inte göras om arvlåtaren har gett uttryck för att gåvan inte ska behandlas som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB första stycket).

Hur ska mormodern göra?
Om hon ger 50 000 kr i gåva utan att skriva något i gåvobrevet kommer det troligen att räknas som ett förskott på arvet för barnen till dotter 2, och de kommer därför inte få något utbetalt alls (om vi utgår från räkneexemplet ovan där de skulle få 25 000 kr). Dotter 1 kommer däremot få sina 200 000 kr, då gåvorna till hennes barn kommer inte räknas av från hennes arv. Barnen till dotter 1 kommer ha kvar sina gåvor.

Om hon ger 50 000 kr i gåva och skriver i gåvobrevet att det inte är ett förskott på arv, så kommer barnen till dotter 2 få 25 000 kr i arv + ha kvar gåvan på 50 000 kr.

Det blir alltså lite olika förutsättningar för barnen till dotter 1 och dotter 2, i med att de ena inte kommer få något arv från sin mormor och de andra kommer att få det. Hur mormodern ska göra i det här fallet beror på hur hon vill att fördelningen av hennes framtida arv ska se ut.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du fortfarande har funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsingar,

Kajsa Moss BjerlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning