Gåva eller förskott på arv

2017-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min bror och jag har samma mamma men inte samma far. Min brors far är gift med min mor och varit min far sen jag var 1 år. Han vill att min bror och jag ska ta över farmors torp i dalarna gemensamt. Och vi undrar ska han ge tomtem gemensamt i gåva eller förtida arv??! Han vill göra detta så snart som möjligt och att nån av oss bygger hus där innan han blir för gammal. Hur gör vi? Vi syskon är väldigt överens så det är inga konstigheter.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har en gåva givits som förskott på arv kommer gåvans värde sedan vid arvlåtarens död att räknas bort från det som barnet ska få i arv. Det innebär att om ni har fler syskon så kommer de att få mer i arv än er som redan fått en gåva. Den som erhållit en gåva ska förövrigt bara avräkna det gåvan var värd vid gåvotillfället, vilket får särskilt stor betydelse vid gåva av fastigheter då värdeskillnaden kan bli stor från år till år.

Utgångspunkten vid gåva till sina bröstarvingar (avkomlingar) är att gåvan blir ett förskott på arv, se 6 kap 1 § st 1 Ärvdabalken (här). Det innebär att om din brors far även är din far rent juridiskt (exempelvis genom adoption) så kommer en gåva från er far att presumeras vara ett förskott på arv och ni kommer att behöva avräkna beloppet från ert kommande arv. Är han inte din juridiska far så kommer gåvan endast att räknas som ett förskott på arv till din bror, och han drabbas av "avräkningsregeln". För att förhindra detta bör ni upprätta ett gåvobrev eller ett testamente där det framgår att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Härigenom kan ni dessutom undvika att hamna i den icke så önskvärda situationen: nämligen att sommarhuset går ned i värde från gåvotillfället och ni tvingas avräkna det högre beloppet från ert kommande arv.

Mitt råd är alltså att er far upprättar ett gåvobrev eller testamente som klargör att det inte är fråga om förskott på arv. Viktigt är även att han iakttar de särskilda formkrav som gäller vid gåva av fastighet för att det ska vara fråga om en giltig gåva, se 4 kap 29 § Jordabalken (här).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94587)