Gåva eller förskott av arv

2015-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Ponera att jag har en far och en mor som har var sitt särkullsbarn. Jag är deras gemensamma barn och mina föräldrar är gifta. Som det är just nu har de testamenterat till varandra.De har en större summa pengar (inget bundet i fastigheter utan kontanta medel).Om de nu, när de är vid sina sinnens fulla bruk, skulle vilja ge mig hela summan (antingen som förskott på arv eller som gåva) hur skulle det då påverka lag- och arvslott i slutändan? Hur skulle fördelningen se ut och skulle det bli tal om att återbära mellanskillnaden i detta fall? Hur gör man för att få bästa utfall för deras vilja?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Deras särkullbarn utgör i förhållande till var och en av dina föräldrar bröstarvingar enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken och har som sådana rätt till sin laglott enligt 7 kap 1 §. Denna går inte att testamentera bort, och är således det minsta som en bröstarvinge kan begära att få ut.

Om det inte upprättas ett gåvobrev som uttryckligen stadgar att gåvan inte ska utgöra ett förskott av arv så kommer den att göra det i enlighet med 6 kap 1 §. I 6 kap 4 § anges att en arvinge som mottagit förskott inte är skyldig att återbära överskottet om det inte stadgats. Detta innebär således att om det vid dina föräldrars bortgång inte finns tillräckligt i behållning för att dina halvsyskon ska få ut sina laglotter, kan du inte bli skyldig att återbära något. Detta gäller dock under förutsättning att inte bestämmelsen i 7 kap 4 § blir tillämplig. Denna bestämmelse tar främst sikte på egendom som arvlåtaren skänker bort på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Om detta är uppfyllt kommer du bli skyldig att återbära tillräckligt mycket för att täcka deras laglotter.

Bästa sättet för att få utfall för deras vilja är därför att upprätta ett gåvobrev där det anges att det inte ska utgöra förskott av arv.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86451)