Gåva eller försäljning av byggnad på ofri grund

2015-03-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej vi är 4 släktingar som ärvt en fastighet på ofri grund. Fastigheten har ett taxeringsvärde under 50 000 men mäklarvärderingen är på 400 000. Huset är köpt för 40 000 och är förfallet så inga förbättringar har gjorts. Nu vill mina släktingar att jag ska ärva det. Jag och min syster delar på 1/4 i arv. Får mina släktingar betala vinstskatt när det överför huset till mig ? Eller betalar jag skatten när jag i min tur om kanske 20 år säljer huset ? Det finns ingen lagfart på huset. Om jag inte ärver huset och det säljs till annan person hur mycket skatt blir det då ?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna som styr beskattningen av en försäljning av ett hus finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här .

Beskattning vid gåva

Jag uppfattar det som att dina släktingar vill ge dig deras del av huset i gåva. Det är detta jag utgår ifrån i min utredning.

Gåvor behöver varken skattas för av den som ger IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 eller av den som får IL 8:2. Istället betalas skatten av personen som fick gåva när hen säljer den.

Om du får huset i gåva av dina släktingar hamnar du i deras skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du får göra de avdrag som de hade rätt att göra. Vilket betyder att när du väl säljer huset så kommer du att bland annat få lov att göra avdrag med de 40.000 som huset köptes för IL 44:13 & 14.

Försäljning av huset

Jag vet inte hur stor del varje person har av huset. Men skatteuträkningen ser ut på följande sätt:

Då ni ärvt den avlidnes skattemässiga situation IL 44:21 så har ni gemensamt rätt att göra avdrag med 40.000 från den ersättning ni fått från försäljning av huset IL 44:13 & 14. På detta sättet räkas kapitalvinsten ut, vilket är det som sedan skall tas upp till beskattning (efter viss kvotering - mer om detta nedan). Vidare har ni rätt till avdrag för exempelvis förbättringsutgifter som överstigit 5.000 det beskattningsåret som de utfördes IL 2:6 & 45:11. Dock finns det inga uppgifter i frågans omständigheter som ger mig underlag för en sådan utredning och jag kommer därför att i min uträkning utgå ifrån att det inte finns några sådana avdrag att göra. Om vi utgår ifrån att huset säljs till det värdet som mäklaren satt nämligen 400.000 så kommer kapitalvinsten att bli 360.000 IL 44:13 & 14. Då jag inte vet om huset använts som fritidsbostad, permanent bostad eller något annat så kan jag inte bedöma till hur mycket kapitalvinsten skall kvoteras. Har huset använts som permanent bostad eller fritidsbostad av den avlidne och försäljning sker beskattningsåret som det ärvdes eller det följande beskattningsåret så räknas huset som en privatbostadsfastighet IL 2:6, 8, 11 & 13 och då skall kapitalvinsten kvoteras till 22/30 IL 45:33, vilket resulterar i att en summa om 264.000 tas upp till beskattning. Om huset inte använts som permanent bostad eller fritidsbostad är huset att räknas som en näringsfastighet IL 2:14 och då skall kapitalvinsten kvoteras till 90% IL 45:33, vilket resulterar i att en summa om 324.000 tas upp till beskattning. Sedan skall 30% av den aktuella summan, 264.000 eller 324.000, skattas för IL 65:7.

Hur stor vinsten blir och hur mycket skatt som respektive släkting skall få eller betala står sedan i direkt proportion till hur stor andel av huset som hen ägde.

Summering

Dina släktingar behöver inte betala någon skatt om de ger dig huset i gåva. Om istället en försäljning av huset genomförs så skall antingen 79.200 (beskattning vid kvotering till 264.00) eller 97.200 (beskattning vid kvotering till 324.000) betalas i skatt. Betalningsansvaret har ni individuellt och står i proportion till hur stor del av huset ni ägde.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll