Gåva eller försäljning av bostadsrätt

2016-05-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en bostadsrätt och fundera på överlåta det till min dotter som är 20 år (ensam barn) som bor med mig hur gör jag det ?? Hon har ingen inkomst för att hon är kommer att sluta gymnasium snart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två sätt på hur du kan överlåta din bostadsrätt - genom gåva eller försäljning. I båda fallen finns det en civilrättslig aspekt och en skattemässig aspekt att tänka på, vilket jag kommer att förklara närmare nedan.

1. Gåva:

Bostadsrätten kan ges bort utan vederlag som gåva. För att gåvan skall vara civilrättsligt giltig skall ett gåvobrev upprättas. Skattemässigt innebär det ingen vinstbeskattning för dig då du inte har fått någon ersättning för överlåtelsen. Din dotter övertar däremot din skattemässiga situation, 44:21 inkomstskattelagen. D.v.s. hon övertar ditt anskaffningsvärde på bostadsrätten som läggs till grund vid beskattningen av en eventuell försäljning.

2. Försäljning:

Du kan sälja bostadsrätten till din dotter genom att upprätta ett köpebrev (civilrättsligt krav), antigen till marknadsvärde eller under marknadsvärde. Dock om du överlåter under marknadsvärde innebär det skattemässigt att en del anses ha övergått genom försäljning och en del som gåva. Gåvodelen blir då skillnaden mellan det marknadsmässiga värdet och det underpriset som bostadsrätten såldes för. I så fall beskattas du för den del som är försäljning men inte för gåvodelen. Din dotter övertar istället din skattemässiga situation för gåvodelen, såsom i alternativ-1 ovan, 44:21 inkomstskattelagen.

Oavsett vilket alternativ du väljer behöver du således upprätta ett skriftligt avtal om överlåtelsen (tillika gåvobrev eller köpebrev), 6:4 bostadsrättslagen. Det skall innehålla namn och personnummer på dig och din dotter samt uppgifter om bostadsrättslägenheten och priset om det var en försäljning, annars anger du att det var en gåva. Det skall undertecknas av er båda också.

Om du har make eller sambo ska denne också godkänna överlåtelsen, detta förutsatt att bostadsrätten är er gemensam bostad och inte är din enskild egendom, 7:5 äktenskapsbalken och 23 § sambolagen. Samtycket ska vara skriftligt och kan tas med i själva överlåtelseavtalet.

Bostadsrättsföreningen ska kontaktas innan överlåtelsen eftersom föreningen skall godkänna att din dotter blir medlem i föreningen, 6:1 bostadsrättslagen.

Om din bostadsrätt är belånad och pantsatt skall du kontakta din bank också. Eftersom din dotter har inte någon inkomst kan det blir så att hon inte får överta lånet och du behöver gå i borgen för henne.

Sammanfattningsvis, du får välja mellan gåva och försäljning och i vilket fall som helst skall ett avtal om detta upprättas. Genom Lawlines avtalstjänst kan du få hjälp med formuleringen av ett gåvobrev eller ett köpebrev. Bostadsrättsföreningen och banken skall kontaktas om överlåtelsen, de kommer att kunna hjälpa dig ytterligare med de praktiska frågorna som jag nämnde ovan.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1119)
2021-01-15 Får jag ha inneboende i min bostadsrätten utan styrelsens tillåtelse?
2021-01-10 Är tvättmaskin byggnadstillbehör?
2021-01-05 Vilka formkrav finns för gåva av en bostadsrätt?
2020-12-27 Överlämnande av nycklar vid köp av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88087)