Gåva - Ej förskott på arv

Min pappa vill ge mig 3,5M som ej ska ses som förskott av arv utan som en ren transaktion (han får ett hus värt motsvarande summa som jag äger i utlandet). Behöver detta skrivas in i ett gåvobrev gentemot mina syskon (3 helsyskon)? Hälsn.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga rör arv och kvarlåtenskap, vilket du kan finna regler om i Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Huvudregeln är att en gåva ska ses som ett förskott på arv om ett barn har fått en gåva. Det föreligger en presumtion att det ska räknas som förskott på arv, man utgår således från den principen. Om det är ett förskott på arv så ska den som fått gåvan få mindre av kvarlåtenskapen från föräldern (vid dennes bortgång). Om man inte har någon kännedom om vad föräldern tänkte när denne gav gåvan, så ska det räknas som ett förskott på arvet.

Ej förskott på arv

Man kan som givare av gåvan bryta denna presumtion genom att formulera ett tydligt gåvobrev (6 kap. 1 § första stycket ÄB). För att bryta presumtionen måste man veta vad föräldern syftade med gåvan, om denne ville att det skulle vara förskott på arv eller inte. Om givaren (föräldern) i ett gåvobrev har uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, då görs det ingen avräkning på kvarlåtenskapen framöver.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er pappa att formulera ett gåvobrev till dig, där det uttryckligen står att bostadsrätten inte ska ses som förskott på arv för dig. Således kommer bostadsrätten inte ses som en del av arvet när bouppteckningen görs. Spara gåvobrevet som bevis framöver.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma GuranderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning