Gåva - Ej förskott på arv

2020-07-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa vill ge mig 3,5M som ej ska ses som förskott av arv utan som en ren transaktion (han får ett hus värt motsvarande summa som jag äger i utlandet). Behöver detta skrivas in i ett gåvobrev gentemot mina syskon (3 helsyskon)? Hälsn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga rör arv och kvarlåtenskap, vilket du kan finna regler om i Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Huvudregeln är att en gåva ska ses som ett förskott på arv om ett barn har fått en gåva. Det föreligger en presumtion att det ska räknas som förskott på arv, man utgår således från den principen. Om det är ett förskott på arv så ska den som fått gåvan få mindre av kvarlåtenskapen från föräldern (vid dennes bortgång). Om man inte har någon kännedom om vad föräldern tänkte när denne gav gåvan, så ska det räknas som ett förskott på arvet.

Ej förskott på arv

Man kan som givare av gåvan bryta denna presumtion genom att formulera ett tydligt gåvobrev (6 kap. 1 § första stycket ÄB). För att bryta presumtionen måste man veta vad föräldern syftade med gåvan, om denne ville att det skulle vara förskott på arv eller inte. Om givaren (föräldern) i ett gåvobrev har uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, då görs det ingen avräkning på kvarlåtenskapen framöver.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er pappa att formulera ett gåvobrev till dig, där det uttryckligen står att bostadsrätten inte ska ses som förskott på arv för dig. Således kommer bostadsrätten inte ses som en del av arvet när bouppteckningen görs. Spara gåvobrevet som bevis framöver.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1199)
2021-03-07 Är pengarna från min mor förskott på arv?
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?

Alla besvarade frågor (89960)