Gåva bort andel av bostadsrätt till familjemedlem

Jag har en bostadsrätt som ägs av mig till 51% och min dotter till 49%, hon fick sin del som gåva. Kan hon skänka tillbaka sin del till mig?

Hon har egna lån i lägenheten och vi har lån tillsammans , och lägenheten är belånad till 70%. Jag tänkte ta över alla lån. Så frågan är,kan hon skänka sin del tillbaka till mig?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtelse av bostadsrätten
För att gåva bort bostadsrätter ska man i enlighet med 6:4 st 1 bostadsrättslagen upprätta ett skriftligt avtal. I avtalet ska det framgå mellan vilka personer som gåvan avser, gåvomottagarens och gåvogivarens signaturer samt vilken lägenhet som ska överlåtas. Det finns inga exakta krav på hur avtalet ska utformas, däremot kan det vara bra att tydligt ange bl.a. vilken lägenhet det gäller, hur stor andel som ges bort i gåva och avtalsdatum.

Dessutom kommer ni att utöver själva avtalet att behöva underrätta bostadsrättsföreningen om överlåtelsen samt förändringen avseende er ägandedel. Det behövs ingen särskild blankett för gåvor, däremot kan det vara en fördel för er att använda er av ett gåvobrev som grund för avtalet. Exempel på gåvobrev finner du här

Skattekonsekvenser
Vidare skriver du att din dotter har egna lån på lägenheten samt att ni har lån tillsammans. Detta är något som jag hänvisar er att kontakta er bank om eftersom överlåtelse av lån är ingenting som regleras i lag. Däremot föreligger det vissa skatteeffekter vid övertagande av lån som jag vill belysa.

Gåvor är en skattefri överlåtelse enligt 8:2 inkomstskattelagen. Kraven för att överlåtelsen, i ett skatterättsligt hänseende, ska anses utgöra en gåva krävs det att finns en gåvoavsikt, frivillighet och innebär en förmögenhetsöverföring. När det gäller gåvoavsikt saknas denna när gåvan förutsätter en motprestation, såsom en förmögenhetsöverföring. Det kan aktualiseras exempelvis i de fall där egendom överlåts och mottagaren samtidigt övertar lån från gåvogivaren. I detta fall kommer överlåtelsen således inte att klassas som en gåva till den del av gåvan motsvaras av vederlag, i form av övertagande av lån och ni kommer således att bli beskattade till den delen.


Sammanfattning
Om ni utformar ett skriftligt avtal där det tydligt framgår att det är fråga om en gåva och underrättar bostadsrättsföreningen om förändringen finns det inga hinder till varför din dotter inte kan skänka bort sin andel till dig. Skulle ni inte uppfylla dessa steg, kan problem uppstå under processen.

Tänk vidare på att ifall du övertar lånen från din dotter kan det bli aktuellt med skatt på den delen av lånet som inte motsvarar gåvan.


Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000