Gåva av sommarhus

Hej,

Det verkar som att jag ska få ett sommarhus i gåva av en släkting, hon har inga arvingar.

Sommarhuset ligger på en arrendetomt som släktingen med sina två systrar äger.

Jag undrar om jag på något sätt kommer behöva beskattas för detta?

Om jag skulle vilja betala något för sommarhuset, har funderat på det också nämligen då det känns rättvist med allt hon gjort för mig, hur funkar det då med skatt osv? Jag tänkte mig runt 40.000 kr.

Hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågan om gåvobeskattningen, är svaret att den inte finns: gåvan är skattefri (inkomstskattelagen, i det följande IL, 8 kap. 2 §). Vad som gäller istället är kontinuitetsprincipen (IL 44 kap. 21 §). För dig innebär den att du, när du säljer fastigheten vidare, kommer att använda gåvogivarens omkostnadsbelopp som ditt omkostnadsbelopp vid beräkning av din kapitalvinst (anskaffnings- plus förbättringsutgifter, IL 44 kap. 13-14 §§).

Om du bestämmer dig att betala någonting för sommarhuset är saken lite mer komplicerad. De två referenspunkter som gäller här är fastighetens taxeringsvärde och dess marknadsvärde.

Om det belopp du betalar (i det följande: ersättningen) är större än marknadsvärdet (MV) handlar det om ett köp. Ifall säljarna gör en kapitalvinst ska de inkomstbeskattas för denna. Du får i så fall använda ersättningen som din anskaffningsutgift vid eventuell framtid avyttring av fastigheten.

Om ersättningen är mindre än taxeringsvärdet (TV) anses överlåtelsen utgöra en gåva och det är igen kontinuitetsprincipen som gäller.

Om ersättningen är större än TV men mindre än MV, så beror det på var den ligger närmare för att bestämma huruvida det handlar om ett köp eller en gåva. Som sagt utgör sommarhuset fastighet i IL:s mening, trots att det egentligen handlar om lös egendom (IL 2 kap. 6 §), och det är huvudsaklighetsprincipen som gäller, dvs överlåtelsen ska antingen anses utgöra köp eller gåva, det finns inget blandat fång.

Avslutningsvis skulle jag vilja påpeka att beloppet du tänker betala i sig inte har någon skattemässig betydelse utan det är skillnaden mellan detta belopp och de nuvarande ägarnas omkostnadsbelopp, fastighetens marknadsvärde samt taxeringsvärde som spelar roll.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios ApostolouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fastighetsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo