Gåva av lägenhet och förskott på arv.

2017-04-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Hejsan! Har en fråga gällande arv. Min mormor gick bort nyligen och jag håller på att upprätta en dödsboanmälan eftersom hon hade inga märkbara tillgångar. Min mormor hade en bostadsrätt som jag fick i gåva 2013. Min mor levde vid tillfället så då var hon och sin bror direkta bröstarvingar. Min mor gick bort 2015 så min mormor har endast en son i livet hon var ej gift. Min fråga är kan min morbror kräva någonting utav min lägenhet som jag fick 2013 och äger till 100%.
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Jag kommer i mitt svar förutsätta att du inte har några syskon. Detta skulle leda till att du och din morbror var din mormors enda kvarvarande arvingar. Detta eftersom du enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken träder i din mors ställe som bröstarvinges barn, och arvet efter din mormor ska därför delas lika mellan dig och din morbror. Med dessa förutsättningar kommer jag nu formulera din fråga såsom jag uppfattar den.

Kan en tidigare gåva från den avlidna ge mig som arvinge någon skyldighet mot andra arvingar?

Den gåva du mottagit skulle kunna ses som ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken, och i så fall skulle värdet på förskottet räknas av på den arvslott du nu tilldelas.

Skulle gåvans värde vara större än arvslottens värde och vara att anse som ett förskott på arv så behöver du bara ersätta den andra arvingen mellanskillnaden ifall detta var ett villkor när gåvan gavs 6 kap 4 § Ärvdabalken.

Alltså, så länge inget särskilt sades när lägenheten gavs till dig så kommer du inte behöva betala något till din morbror för den nu. Den kan däremot komma att minska din rätt till arv efter din mormor.

Jag kommer nu utveckla lite om möjligheterna att se gåvan som förskott på arv, men utan att veta mer om omständigheterna kan jag tyvärr inte ge dig ett klart svar utan bara informera generellt.

Om du hade varit en direkt bröstarvinge så hade man antagit att en gåva till dig hade varit ett förskott på arv, men detta hade kunnat motbevisas genom att man skrev ner att det inte var det när gåvobrevet upprättades. Nu när du när gåvan gavs inte var din mormors bröstarvinge så är istället presumptionen den motsatta. Om det skrevs ner särskilt eller omständigheterna tydligt pekar mot det så kommer gåvan att anses vara förskott på arv, men man utgår från att den inte är det. Allt detta läser du ut ur 6 kap 1 § Ärvdabalken.

Omständigheter som här talar mot att gåvan skulle vara förskott på arv kan vara till exempel att lägenheten inte gavs till din mor utan till dig, och att din mormor därför inte försökte ändra vem av hennes arvingar, som då var hennes två barn, som fick vilken del av arvet.

Alltså kan inte din morbror kräva några pengar från dig för din lägenhet och förmodligen inte heller kräva någon minskning av arvet från din mormor.

Jag hoppas att jag har kunnat reda ut några av dina funderingar, skulle jag missat något eller nya frågor uppstått är du välkommen att vända dig till Lawline igen!


Med vänliga hälsningar
Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94230)