Gåva av lägenhet när gåvotagaren inte kan betala bolånet

2021-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Min pappa har 4 barn. Min syster och jag med en kvinna och mina två halvbröder med en annan kvinna, X. Pappa är 20 år äldre än X och kommer troligen att dö innan hon. X kommer från en rik familj och mina bröder kommer ärva pengar och fastighet från henne. X och mina bröder bor i YMin pappa har köpt en lägenhet till mig som han äger 90% och jag äger 10%. Han vill gärna göra så att endast jag, alternativt att endast jag och min syster, ärver min lägenhet. Helst hade han velat skriva över lägenheten på mig redan nu, men jag studerar och har inte ekonomin till att stå på ett bolån. X, tycker inte om mig och min syster och både vi och pappa är säkra på att hon kommer att försöka kräva så mycket av pappas arv till sina söner som möjligt när han dör. Därför vill pappa alltså gärna på något sätt skriva över lägenheten på mig, om möjligt. Om han inte har skrivit något testamente, då skulle jag behöva köpa ut mina syskon från min lägenhet ifall min pappa dör?Pappa har även en tomt som han helst vill att jag och min syster ärver.Vilka möjligheter finns?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ge dig ett så bra svar som möjligt på din fråga kommer jag först beskriva lite teori, för att till sist applicera detta på din situation.

Kan egendomen testamenteras bort?

Genom testamente finns stora möjligheter att välja vem som ska ärva. Den enda begränsningen är att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslottens storlek beror på antalet arvingar och hur stor del de ska ärva inbördes. Skulle det exempelvis finnas tre barn skulle deras respektive arvslott vara en tredjedel av den totala kvarlåtenskapen.

Detta innebär att dina halvbröder alltid har rätt till sin laglott från det som din pappa äger vid hans död.

Kan gåva ges till barn utan att gåvan räknas som förskott till arv?

Det presumeras att gåvor en arvlåtare (den person som ska ärvas) har gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits föreskrifter eller om det finns omständigheter som talar för att gåvan inte varit avsedd att utgöra förskott på arv. En sådan avsiktsförklaring återfinns ofta i gåvobrev där gåvogivaren helt enkelt skrivit "denna gåva ska inte betraktas som förskott på arv.".

Det förstärkta laglottsskyddet

Det är dock viktigt att ha det förstärkta laglottsskyddet i åtanke. Detta laglottsskydd innebär att gåvor kan komma att återgå om de givits under sådana omständigheter eller villkor att gåvans syfte är att likställa med testamente. Detta rör fall där gåvan är nära knuten till arvlåtarens död. Det finns två vanliga exempel på detta.

Arvlåtaren ger en gåva en kort tid innan sin död och är medveten om detta. Arvlåtaren ger en gåva utan att förlora nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel om arvlåtaren till sin död får bo kvar i en bostad denne givit bort.

Anser en bröstarvinge att något av dessa två fall föreligga kan denne väcka talan i tingsrätt inom ett år från bouppteckningen avslutades. Tingsrätten beslutar då om gåvan, alternativt dess värde, ska återgå.

Såvida din pappa inte är döende just nu så ska detta inte vara några problem.

Mitt råd till dig

Såvida det är din pappas vilja skulle jag råda honom till att skriva ett gåvobrev där du får lägenheten, det är viktigt att han skriver att det inte ska vara ett förskott på arv. Din pappa kan stå kvar på bolånet, alternativt kan ni prata med banken om att ni båda ska stå på lånet. Det finns inget krav på att ägaren av en bostad ska vara samma person som står på lånet. På liknande sätt kan han ge halva lägenheten i gåva till dig och halva till din syster. Observera då att din syster har rätt att sälja sin halva om hon önskar. Vad avser tomten fungerar det på precis samma sätt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95746)