Gåva av fastigheter mellan sambor

FRÅGA
Min sambo ska ge mig 25% av sin fastighet i gåva. När jag söker hos Skatteverket och Tingsrätten så är det bara gåvor mellan gifta som ska registreras. Har jag uppfattat det rätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Ja, det stämmer. Endast gåvor mellan makar behöver registreras (8 kap. 1 § äktenskapsbalk). Motsatsvis anger paragrafen att gåvor mellan sambor inte behöver registreras.

Däremot behövs ett gåvobrev upprättas under vissa formkrav eftersom det rör en fastighet (4 kap. 1, 29 §§ jordabalk). Detta gäller för alla gåvor av fastighet, oberoende av relationen mellan parterna. Gåvohandlingen måste vara skriftlig och undertecknas av gåvogivare och gåvotagare. Vidare måste den innehålla uppgift om vilken fastighet gåvan rör, samt innehålla en förklaring från gåvogivaren att denne vill överlåta fastigheten till gåvomottagaren.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2484)
2019-12-08 Hur fungerar en bodelning för sambors?
2019-12-08 Sambors rätt till bostad och egendom
2019-12-08 Vad kan man göra för att sambon ska få bo kvar i gemensamma huset?
2019-12-08 Avtal mellan sambor om bolån

Alla besvarade frågor (75514)