Gåva av fastighet till ett barn som inte är förskott på arv

Hej!

Min sambos föräldrar äger en skogsfastighet (inkl. bostadshus med diverse ekonomibyggnader och tomt) som har funnits i min sambos mors släkt under väldigt lång tid och både innan och efter sambons föräldrars skilsmässa så har de haft en önskan om att nån utav deras barn ska ta över fastigheten. Ingen utav min sambos syskon är intresserade utav att ta över fastigheten och bo på gården (visst intresse kan eventuellt finnas för skogen) men jag och min sambo kan tänka oss att ta över fastigheten och bo i den gamla släktgården vilket hans syskon ställer sig positiva till, men vi har ingen möjlighet att köpa ut hans föräldrar utan det måste i sådana fall ske som gåva. Finns det nåt sätt att göra det på utan att hans syskon sedan kan komma att antyda att det var ett förskott på arv vid hans föräldrars bortgång, eller kommer vi eventuellt bli tvingade att köpa ut hans syskon från den fastighet vi kan komma att ta över?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Snabbt svar

Ja, det finns ett sätt att ge bort fastigheten så att ni inte behöver köpa ut hans syskon, se nedan.


Tillämplig lag

Eftersom gåvan är en fastighet och därmed fast egendom så är det Jordabalken (JB) som blir aktuell.


Hur ger man bort en fastighet?

Eftersom gåvan är fast egendom så finns det särskilda krav uppställda för att gåvan ska bli giltig (till skillnad från lös egendom), 4 kap. 29 § JB. Ett gåvobrev behöver upprättas. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring, dvs vem som överlåter fastigheten och vem som får den. Utöver detta krävs att både gåvogivaren (den som ger bort) och gåvomottagaren (den som tar emot) skriver under handlingen, 4 kap. 1 § JB. När detta är färdigt så är gåvan giltig mellan givaren och mottagaren.

Men för att gåvan även ska bli giltig "utåt" så måste den nya ägaren ansöka om lagfart, 20 kap. 1 § JB. Detta ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades, 20 kap. 2 § JB. Lagfart sökes genom att gåvobrevet skickas in till Lantmäteriet, 20 kap. 5 § JB. Viktigt att tillägga innan gåvobrevet skickas in är att era underskrifter på handlingen styrks av två vittnen, 20 kap. 7 § JB. För att ansöka om lagfart samt läsa mer om det, besök Lantmäteriets hemsida.


Hur gör man för att gåvan inte ska vara förskott på arv?

Jag förstår det som att din sambos föräldrar vill att gåvan inte ska avräknas på din sambos framtida arv. Då är det viktigt att de uttrycker detta. Uttrycket måste inte vara skriftligt men ur bevissynpunkt är det en fördel. Jag råder er att skriva in denna frasen "gåvan ska inte räknas som förskott på arv" redan i gåvobrevet. Men uttrycket kan med fördel skrivas även i ett testamente. Konsekvensen av denna viljeförklaring är att värdet på gåvan inte kommer läggas till den totala arvet efter föräldrarna vid en framtida arvsfördelning med syskonen.

Om viljeförklaringen inte uttrycks gäller Ärvdabalkens vanliga regler. Då är presumtionen att allt barnen får under förälderns livstid ska ses som förskott på arv, 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Vid en framtida arvsfördelning så kommer gåvan i så fall läggas till det totala arvet efter föräldrarna. Därefter delas allt lika på din sambo och hans syskon vilket gör att ni troligen kommer behöva köpa ut dem.


Sammanfattning

Det är möjligt att ge bort hela skogsfastigheten i gåva utan att sedan behöva köpa ut syskonen. Men det förutsätter att föräldrarna uttrycker att det är deras vilja att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Ett råd är därför att skriva in det i gåvobrevet. Ett gåvobrev kan ni enkelt göra här påLawlines avtalstjänst.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Vänliga hälsningar,

Nora OlofssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”