Gåva av fastighet till barn - vilka rättigheter har syskonen?

2017-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Om ens mamma genom gåva medan hon lever ger bort en fastighet till ett syskon i en syskonskara, vilka rättigheter har de andra syskonen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det står er mamma fritt att ge gåvor under sin livstid, även om detta skulle innebära en särbehandling av ett barn i en syskonskara. Det inträder med andra ord inga särskilda rättigheter för de övriga syskonen vid tidpunkten för gåvan.

Att ge ett av sina barn en gåva av större värde kan däremot få konsekvenser för fördelning av kvarlåtenskapen efter din mammas död. Det presumeras nämligen att gåvor av större värde under förälderns livstid är ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att värdet av fastigheten ska avräknas på gåvotagarens, i detta fall ditt syskons, arv efter er mamma. Avräkningen ska ske efter egendomens värde vid mottagandet av gåvan och inte vid arvlåtarens död (6 kap. 3 § ärvdabalken). Presumtionen bryts om det särskilt föreskrivits att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv eller om det framgår av omständigheterna i övrigt att avsikten var att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94634)