Gåva av fastighet till barn

2015-04-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Min mamma har ett sommarhus med ett taxeringsvärde på 340 000:-. Då taxeringsvärdet skall vara 75% av marknadsvärdet så blir huset värt ca 450 000:-. Jag har två syskon och nu ska jag ta över stugan för mamma vill inte ha ansvaret för den längre då pappa gått bort. Vi syskon är överens om detta. Kan vi göra så här? Mamma skriver ett gåvobrev där hon ger oss syskon var sin tredjedel. Mina syskon skriver ett gåvobrev där dom ger mig sin tredjedel. Jag skriver ett gåvobrev där jag ger mina syskon 150 000:- var. Vid en eventuell framtida försäljning så får jag stå för all reavinst beskattning. Värdet utöver 450 000 borde vara lika som en eventuell reavinst så det går i så fall jämnt ut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor är fria från skatt i Sverige (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). I det här fallet rör dig sig om en överlåtelse i två steg; först överlåter din mamma fastigheten till er tre syskon, sedan ger dina syskon dig sina respektive andelar och du ger dem 150 000 kr var i form av gåva. Det första ledet utgör en gåva till 100 % (förutsatt att ingen ersättning ges till din mamma, här räknas även övertagande av skulder in som sådan ersättning) och blir således skattefri. Du och dina syskon kommer istället att överta din mammas skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL), vilket innebär att ni får skatta även för hennes vinst när ni avyttrar fastigheten i framtiden. Detta förutsätter att de civilrättsliga gåvokrierierna är uppfyllda, dvs. att överlåtelsen sker frivilligt, att en förmögenhetsöverföring sker (fastigheten i detta fall) samt att en benefik avsikt föreligger (dvs. att en avsikt finns för gåvan i fråga från din mamma). Detta bör vara uppfyllt i detta fall.

När det gäller det andra ledet kommer dock den summa pengar á 150 000 vardera som du ger dina syskon att ses som en köpeskilling. Det innebär att det istället kommer att röra sig om ett köp - inte en gåva - och således kommer dina syskon beskattas för den kapitalvinst de gör. För att undvika detta, men samtidigt ge dina syskon ersättning för andelarna kan huvudsaklighetsprincipen nämnas. Enligt denna räknas avyttring av fastighet som görs till ett pris som understiger taxeringsvärdet som en gåva, dvs. den blir skattefri. Då fastighetens taxeringsvärde är 340 000 kr innebär det således att varje del har ett taxeringsvärde på ca 113 330 kr (340 000 / 3). De kan alltså överlåta sina respektive andelar till dig till en ersättning som understiger detta värde och trots detta kan överlåtelsen ses som en gåva och därmed bli skattefri. Om ersättningen (oavsett om sker i form av övertagande av lån, gåva, byte etc.) däremot motsvarar/överstiger detta värde kommer kapitalvinstbeskattning att utgå då hela överlåtelsen istället betraktas som ett köp i skattehänseende.

Till sist bör nämnas att gåva till bröstarvingen presumeras utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). För att undvika framtida avräkning på arvet motsvarande denna del kan det skrivas in i gåvobrevet att överlåtelsen inte ska anses utgöra förskott på arv. Dock kanske detta har mindre betydelse i det här fallet då samtliga syskon får lika del av sommarstugan.

Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll