Gåva av fastighet och samboegendom

FRÅGA
hej, min sambo fick en tomt av sin far i gåva som enskildegendom 2007. vi har varit sambo sen 2003. 2008 började jag bygga detta hus. jag har gjort allt från grunden skälv o hon har osse bidragit o nu har gått ifrån varandra.vi hade i syfte att bo där tillsammans. nu påstår hon att huset jag byggt o lagt enorma pengar ska vara enskild egendom. kan det stämma? husets värde är 4.5 milj inklusive tomten värdet på den är 250.000:-
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är enligt 3 § sambolagen att den för sambor gemensamma bostaden utgör samboegendom, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning. Om egendomen erhållits genom arv eller testamente talar dock mycket för att egendomen inte förvärvats för gemensam användning enligt lagens förarbeten. Om egendomen däremot erhållits som en gåva så kan den utgöra samboegendom, oavsett om denna har givits till den ena eller den andra av de båda samboende. Om gåvogivaren haft villkoret att egendomen ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom vid gåvotillfället så ska den dock inte utgöra samboegendom. Avgörande är alltså vad som står i gåvohandlingen. Om inget annat specificeras bör det förutsättas att en gåva av en bostad som sedan används för gemensamt, stadigvarande bruk ska utgöra samboegendom.

Dock blir det lite mer komplicerat än så i det här fallet, då gåvan inte utgjordes av en bostad, utan endast mark. Avgörande blir då ifall den nu uppförda bostaden och marken är att räkna som samma fastighet, eller ifall endast marken utgör en fastighet och byggnaden är att räknas som en så kallad byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund är en byggnad som byggts på någon annans fastighet. Frågan som måste besvaras för att fastställa detta är: var avsikten med gåvan att ett gemensamt boende skulle uppföras på den? Om så är fallet, eller ifall det åtminstone kan antas vara fallet, så anser jag att mycket talar för att fastigheten ”förvärvats för gemensam användning”, och den således bör utgöra samboegendom.

Enligt 2 kap. 1 § Jordabalken så framgår det att byggnader som uppförts på en fastighet tillhör denna, varför den uppförda byggnaden och den bortskänkta marken blir en och samma fastighet. Min slutsats är som följer: förutsatt att din sambos far inte fastställt i gåvohandlingen att gåvan ska utgöra enskild egendom så torde den, då ni uppfört ert gemensamma hem på denna, räknas som samboegendom, vilket då även huset bör göra. Kontentan borde alltså bli att du äger rätt till hälften av fastighetens värde. Detta förutsätter även att ni inte avtalat bort sambolagens bodelning i ett separat samboavtal.

Med detta sagt så måste poängteras att detta inte är en helt lätt situation. Det finns många oklarheter, och för att säkra din rätt till din del i fastigheten så är mitt råd att du kontaktar en jurist om detta, förslagsvis Lawlines samarbetspartner Familjens jurist.

Du kan bland annat boka tid med dem här.

Jag hoppas att detta svarat på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2761)
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor

Alla besvarade frågor (85560)