Gåva av fastighet och möjlighet till återvinning

2020-11-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, Jag undrar om en kan ge bort (gåva) sitt hus till sin brorson, utan att ens egna barn kan begära något av det i arvsyfte? Räcker det att en skriver ett avtal om fastighetsöverlåtelse och gåvobrev? Kommer den som ger bort huset i gåva behöva betala skatt för denna gåva?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill att din brorson ska få en fastighet, i gåva, som du äger. Du vill försäkra dig om att dina barn inte kan begära att få del av fastigheten efter att du dör. Du undrar också om gåvan kommer att beskattas.

Fastighet och gåva

1. Köpehandling

När en fastighet överlåts så är det viktigt att en del, i lagen angivna, formkrav är uppfyllda. Det ska upprättas en köpehandling som ska skrivas på av både den som överlåter fastigheten och den som tar emot den. Det ska anges till vilket pris fastigheten överlåts, vilket i detta fall skulle vara 0 kronor och det ska även anges en så kallad överlåtelseförklaring där den som överlåter fastigheten anger att det är fråga om en överlåtelse (4 kap. 1 § Jordabalken). Denna regel avser köp av fastighet men det är samma regel som tillämpas när en fastighet överlåts genom gåva (4 kap. 29 § Jordabalken).

2. Gåvobrev

Ni kommer även att behöva upprätta ett gåvobrev där det tydligt anges vilken fastighet det är som överlåts. Även gåvobrevet måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Det är lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet och de brukar vilja att gåvobrevet bevittnas av två vittnen. När ni har upprättat gåvobrevet så måste ni, inom tre månader från att gåvobrevet signerades, ansöka om lagfart.

Möjligheten till återvinning

Utgångspunkten är att de efterlevande ärver vad den avlidne ägde vid tidpunkten för dennes död. Det finns dock vissa undantag från denna regel. Om en person, när denne var i livet, gett bort egendom på ett sätt som innebär att personens bröstarvingar förlorar sin rätt till laglott så kan det finnas en möjlighet för dem att ta tillbaka denna gåva till dödsboet genom återvinning (7 kap. 4 § Ärvdabalken). Med bröstarvinge menas den dödes barn (2 kap. 1 § Ärvdabalken) och med laglott menas hälften av vad barnen skulle ha ärvt om det tex inte hade funnits ett testamente eller om det inte hade funnits någon gåva (7 kap. 1 § Ärvdabalken).

Möjligheten till återvinning kan aktualiseras om den döde gav bort gåvan under omständigheter eller på villkor som gör att "gåvan" är att jämföra med ett testamente. Ett exempel på en sådan situation skulle vara om en person ger bort en fastighet i gåva men fortsätter att bo i denna fastighet och fortsätter att bruka den som om det fortfarande var gåvogivaren som ägde fastigheten. Då kommer gåvotagaren i praktiken först att ta del av fastigheten efter att gåvogivaren dött, vilket innebär att det blir som ett testamente. Lagen anger då att man på bröstarvingarnas begäran kan lägga till gåvan till kvarlåtenskapen, det vill säga vad den döde ägde vid tidpunkten för sin död, för att sedan mot bakgrund av denna summa räkna ut hur stor bröstarvingarnas laglott skulle bli. Detta ska göras om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot en sådan åtgärd. Om det då blir så att gåvan gör det omöjligt för bröstarvingarna att få ut sin laglott så kan det innebära att gåvotagaren får utge antingen gåvan eller, om det inte är möjligt, pengar för att bröstarvingarnas rätt till laglott ska bli tillgodosedd (7 kap. 4 § Ärvdabalken).

Gåvor är skattefria

Gåvoskatten har avskaffats i Sverige vilket betyder att man inte måste betala skatt för gåvor (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Något som dock aktualiseras är en avgift som betalas till lantmäteriet. Det kan också vara så att en så kallad stämpelskatt kan utgå för gåvan om det är så att gåvotagaren tar över ett lån för fastigheten eller om det skulle vara så att gåvotagaren betalar något för fastigheten, vilket ibland sker trots att parterna ändå betraktar det som gåva. Av denna anledning kan det vara viktigt att uppmärksamma detta.

Vad kan du göra nu?

Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93076)