Gåva av fastighet och förskott på arv

Hej,

Jag och min fru ska stycka av en tomt och ge en gåva till mitt ena barn från ett tidigare förhållande. Vi vill att gåvan ska vara ett förskott på arvet så att det blir rättvist för mitt andra barn som jag har ihop med min nuvarande fru. Behöver vi formulera detta på något sätt eller räcker det att skriva att det är ett förskott på arvet?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska funderingar.

Förskott på arv som huvudregel

Huvudregeln som gäller när en förälder ger en gåva till sina barn är att den gåvan ska ses som förskott på arv. Innebörden av förskott på arv är att gåvotagarens arv minskas med värdet av gåvan. Ska gåvan inte anses vara förskott på arv krävs i regel att gåvogivarens önskan om det framgått på något sätt.

Vad behöver framgå av gåvobrevet?

Då huvudregeln är att gåva ska ses som förskott på arv krävs inte att det framgår någonstans. Emellertid kan det vara bra för att förhindra framtida tvister att det i gåvobrevet skrivs att gåvan ska ses som förskott på arv. Annars finns en möjlighet för det gåvotagande barnet att hävda att gåvan inte ska avräknas från arvet. Meningen behöver inte vara formulerad på något särskilt sätt.

Ytterligare en sak som kan tas i beaktning är att få värdet av den avstyckade marken värderad vid gåvotillfället. Gåvans värde vid gåvotillfället är nämligen det som senare läggs till grund vid avräkningen från arvet. Att gåvan har ökat eller minskat i värde är alltså inget som tas hänsyn till.

Behöver resten av gåvobrevet formuleras på visst sätt?

Då det är fråga om gåva av fastighet vill jag bara lägga till ett kort stycke om vilka formella krav som gäller för att gåvan ens ska vara giltig.

Vid gåva av fastighet gäller samma formella krav som vid köp av fastighet (4 kap. 29 § Jordabalken). Gåvobrevet ska:

1.Vara skriftligt2.Innehålla en formulering om att gåvogivaren överlåter den benämnda fastigheten till gåvotagaren3.Innehålla uppgift om hur stor del av fastigheten som överlåts4.skrivas under av gåvotagare liksom gåvogivare

Det är vid gåva av fastighet inget krav på att namnteckningen bevittnas av två personer. För att gåvobrevet ska kunna användas som underlag vid ansökan om lagfart är det dock en förutsättning att det har bevittnats av två personer (20 kap. 7 § Jordabalken). Därför rekommenderar jag även att namnteckningen bevittnas.

Förslagsvis kan någon av Lawlines duktiga jurister hjälpa er med upprättandet av ett giltigt och vattentätt gåvobrev, boka tid här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till med gåvobrevet!


My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning