Gåva av fastighet och försäljning av andel i fastighet

2015-11-30 i Köpavtal
FRÅGA
Hej, Min mor vill skänka sitt fritidshus till oss barn ( jag och min bror). Hur ska hon göra, vilka papper ska hon skaffa sig? Hon är gammal och lite dement och behöver hjälp. Min bror vill sedan köpa av mig min del vilket jag kan gå med på. Jag har sagt att det är förutsatt att han köper för rätt pris. Han tror att han kan köpa av mig min del billigt, medan jag menar att om vi inte är överens blir det försäljning. Jag är inte ute efter något överpris, men rätt ska vara rätt och jag har planer på att ta hjälp av en mäklare för värdering. Detta för att jag inte ska bli lurad. Hur tycker ni att jag ska resonera? Tusen tack för hjälpen på förhand. MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Överlåtelsen från er mor till dig och din bror

Det din mor behöver göra för att ge bort fastigheten till er är att upprätta ett gåvobrev (4:29 samt 4:1 jordabalken. Det innebär att ni måste upprätta en skriftlig handling som skrivs under av din mor, dig och din bror. I handlingen måste det framgå att fastigheten (ange fastighetens namn, t.ex. fastigheten Berga 1:8 i Lyckeby kommun) ska överlåtas till till dig och din bror och att det är en gåva (dvs. att köpeskilling ej ska utgå). Dessutom måste din mors namnteckning vara styrkt av två vittnen för att du och din bror ska kunna lagföras på fastigheten (20:7 1 p jordabalken). När den här gåvohandlingen har upprättats är du och din bror ägare av fastigheten.

Som ägare av en fastighet ska man söka lagfart (inskrivning av förvärvet) hos Lantmäterimyndigheten (20:1 jordabalken). Det här ska göras inom två månader från att gåvohandlingen upprättas. I din och din brors ansökan om lagfart ska ni bifoga gåvohandlingen (20:5 jordbalken). Mer information om hur ansökan ska göras hittar ni på Lantmäterimyndighetens hemsida: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/.

2. Överlåtelsen från dig till din bror

Du behöver inte sälja till något visst pris till din bror. Om han inte går med på det pris du vill sälja för har du rätt att sälja din egen andel i fastigheten (jfr 2 § samäganderättslagen). Ett annat alternativ är att du ansöker hos tingsrätten om att hela fastighetens säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Så länge det inte finns synnerliga skäl att ej sälja, t.ex. att det just nu är dåligt konjunkturläge, kommer försäljning då att ske av hela fastigheten.

Om du vill sälja din del av fastigheten till din bror måste en köpehandling upprättas på samma sätt som i fråga om gåvohandlingen ovan. Din bror kommer vidare vara tvungen att söka lagfart för sitt förvärv.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (184)
2020-09-14 Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?
2020-09-01 Avtal där det framgår att en säljare inte har rätt till ersättning vid framtida försäljning
2020-08-20 När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?
2020-08-06 Formella krav vid köp av (grannens) mark

Alla besvarade frågor (84241)