Gåva av fastighet mellan sambor

FRÅGA
Hej !Hur går vi till väga om min sambo vill ge sin del av huset till mig som gåva.Vi äger 50%
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattningsvis måste ett gåvobrev upprättas. Genom gåvobrevet sker förändringar i ägandeförhållandena varför lagfart även måste sökas.

Gåvobrev

Om din sambo vill ge sin del av huset till dig räknas det som en gåva. För att gåva av fast egendom ska anses vara giltig krävs att vissa s.k. formkrav är uppfyllda. Formkraven vid gåva av fast egendom och köp av fast egendom är nämligen desamma (4 kap. 1 och 29 § Jordabalken).

Gåvohandlingen måste vara skriftlig Ange vilken fastighet det rör sig om (fastighetsbeteckning) Gåvohandlingen måste innehålla en överlåtelseförklaring Gåvogivaren och mottagaren måste underteckna

Uppfylls inte de ovan nämnda kraven är gåvan inte giltig.

Med överlåtelseförklaring kan innebära formulering så som "överlåter min andel om 50 % i fastighet XX genom gåva". Förutom de ovan nämnda kraven kan det även vara smart att ha två vittnen. Vittnen förutsätts inte för gåvans giltighet men kan underlätta sökandet av lagfart (20 kap. 7 § jordabalken). Inga krav ställs på vittnen varför det även kan röra sig om två nära familjemedlemmar.

Lagfart

Lagfart måste sökas eftersom det skett förändringar i ägandeförhållandena. Lagfart ska sökas senast 3 månader efter gåvobrevets upprättande (20 kap. 1 § och 2 § jordabalken).

Lån?

Det är svårt för mig att svara för hur ni borde göra med lånen. Jag har heller ingen aning om hur hög er belåningsgrad är och om ni ens har för avsikt att skiva över lånen från din sambo till dig. Skrivs lånen över är det ju inte längre fråga om gåva utan ett köp, det är emellertid mindre viktigt för er fråga eftersom formkraven för överlåtelse är detsamma. Mitt råd är således att kontakta er bank angående detta.

Vid en eventuell bodelning

Jag antar att ni fortsättningsvis har för tankar att bo kvar i huset tillsammans. Då ska ni också tänka på att sambos gemensamma bostad är samboegendom och ingår därför i en eventuell bodelning om ni skulle välja att gå skilda vägar (3 § och 8 § sambolagen). Det gäller oavsett vem som på papper äger fastigheten. Vill ni undvika att fastigheten tas in en bodelning bör ni därför också skriva ett samboavtal (9 § sambolagen).

Hoppas att jag kunde besvara din fråga och lite därtill!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (97337)