Gåva av fastighet från person i behov av förvaltare

FRÅGA
Hej. Änkling och ägare till lantbruksegendom, men som blivit blind, har lindrig demens och bor på demensboende. Mor till två döttrar (Inga andra bröstarvingar). Vilken möjlighet har döttrarna att överta lantbruksegendomen, vilket har varit moderns önskan men ej blivit gjord tidigare?Kan någon av döttrarna utses till förvaltare med rätt att verkställa en gåva till dem båda? Om ej, kan annan oförvitlig person i släkten ex bankman, jurist, civilekonom utses till förvaltare med möjlighet att överlåta fastigheten enligt ovan.
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Frågor om gode män och förvaltare regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB) här

Då en person på grund av olika omständigheter behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska god man utses (se 11:4 FB här). Är det inte tillräckligt med att en god man utses ska förvaltare utses (se 11:7 FB här). Personen som blir bistådd av gode mannen eller förvaltaren kallas för huvudman.

Det är inte möjligt för en förvaltare att besluta över att personen ska ge bort en gåva av betydande storlek (se 14:12 här).

Alternativet som finns i detta fall är att istället sälja lantbruksegendomen till barnen. För detta krävs förutom gode mannen/förvaltarens samtycke även överförmyndares tillstånd (se 14:11 1 st 3p FB här).

Det finns inga begränsningar angående huruvida närstående till huvudmannen kan utses till god man eller förvaltare (se 11:12 FB här) men den gode mannen/förvaltaren kan inte råda över rättshandlingar mellan sig själv och personen i fråga (se 12:8 här). Det är alltså inte möjligt för huvudmannens barn (som i ditt fall) att agera som förvaltare angående en rättshandling mellan sig själv och huvudmannen.

Det som är möjligt i detta fall är sammanfattningsvis en försäljning av lantbruksegendomen. Förvaltaren kan mycket väl vara en släkting som du föreslagit så länge denne inte är jävig i förhållandet till rättshandlingen i fråga. Det krävs även att godkännande inhämtas från överförmyndare.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret och att du hör av dig om det är något mer du undrar!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (472)
2020-10-26 Ansökan om god man
2020-10-25 var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?

Alla besvarade frågor (85449)