Gåva av fastighet

2015-09-23 i Laglott
FRÅGA
Min mormor har givit sitt radhus till mig som en gåva och vi har haft en jurist som var med när vi skrev gåvobrevet.den dag mormor dör kan min mamma ta radhuset då av mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Som huvudregel gäller att gåvor är giltiga om det uppfyller de krav som ställs upp på gåvan, detta stadgas i 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Det finns dock fall där en gåva kan gå åter, i ditt fall är det främst om 1) gåvobrevet inte uppfyller de formkrav som krävs eller 2) Din mamma klandrar arvet för att hon inte kan få ut sin laglott som hon enligt lag har rätt till.

I det första fallet gäller att gåva för fast egendom måste den uppfylla formkraven i Jordabalken 4:1. Där stadgas bl.a "Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen." Detta ska även tillämpas i fråga om gåva 4:29 §. Då ni tog hjälp av en jurist att upprätta gåvobrevet utgår jag från att dessa formkrav är uppfyllda och att din mamma inte på det viset kan klandra gåvan på grund av formfel.

I det andra fallet att din mor anser att din mormor har försökt kringgå reglerna om arvsrätt för att arvlåtaren (din mormor) gör sig av med egendom och på så sätt kringgår reglerna om laglott för bröstarvingar. För att förhindra detta finns det ett förstärkt laglottsskydd. Dessa återfinns i 7:4 Ärvdabalken. För att denna regel ska tillämpas krävs dock att givarens avsikt antas ha varit att att hon börjat tänka på döden och försöker kringgå arvsreglerna. Denna regel blir aktuell om din mormor vid gåvans tillfälle ligger för döden eller att hon ger bort hennes radhus till dig men med villkoret att hon får bo kvar i det under hennes livstid och det därför inte innebär någon ekonomisk konsekvens för din mormor.

Försöker din mormor göra din mamma arvslös kan återbäringsskyldighet komma på fråga. Du blir då återbäringsskyldig beträffande det som saknas för att laglotterna ska täckas. Din mamma och hennes eventuella syskon har rätt till 50% av din mormors kvarlåtenskap vid hennes död. Radhuset kommer då räknas in i hennes kvarlåtenskap. Har din mormor 500 000 kr vid sin död och radhuset är värt 1 000 000 så läggs alltså detta samman. Syskonen har rätt att dela på 750 000 kr och du måste alltså betala 250 000 kr till dödsboet. Resten av värdet på radhuset tillfaller dig då dessa inte kan återkrävas då de inte inkräktar på laglotten. Men kom ihåg detta tillämpas bara om din mormor försöker kringgå arvsreglerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att om gåvan är giltig enligt formkraven samt att din mormor har gett den till dig utan att ligga för döden eller med villkoret att hon får bo kvar tills dess att hon dör, kan alltså inte din mamma återkräva radhuset. Oavsett hur lite hon tycker att hon får ut i arv efter din mormor är det då en giltig gåva till dig som inte kan el.

I det andra fallet att din mor anser att din mormor har försökt kringgå reglerna om arvsrätt för att arvlåtaren (din mormor) gör sig av med egendom och på så sätt kringgår reglerna om laglott för bröstarvingar. För att förhindra detta finns det ett förstärkt laglottsskydd. Dessa återfinns i 7:4 Ärvdabalken. För att denna regel ska tillämpas krävs dock att givarens avsikt antas ha varit att att hon börjat tänka på döden och försöker kringgå arvsreglerna. Denna regel blir aktuell om din mormor vid gåvans tillfälle ligger för döden eller att hon ger bort hennes radhus till dig men med villkoret att hon får bo kvar i det under hennes livstid och det därför inte innebär någon ekonomisk konsekvens för din mormor.

Försöker din mormor göra din mamma arvslös kan återbäringsskyldighet komma på fråga. Du blir då återbäringsskyldig beträffande det som saknas för att laglotterna ska täckas. Din mamma och hennes eventuella syskon har rätt till 50% av din mormors kvarlåtenskap vid hennes död. Radhuset kommer då räknas in i hennes kvarlåtenskap. Har din mormor 500 000 kr vid sin död och radhuset är värt 1 000 000 så läggs alltså detta samman. Syskonen har rätt att dela på 750 000 kr och du måste alltså betala 250 000 kr till dödsboet. Resten av värdet på radhuset tillfaller dig då dessa inte kan återkrävas då de inte inkräktar på laglotten. Men kom ihåg detta tillämpas bara om din mormor försöker kringgå arvsreglerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att om gåvan är giltig enligt formkraven samt att din mormor har gett den till dig utan att ligga för döden eller med villkoret att hon får bo kvar tills dess att hon dör, kan alltså inte din mamma återkräva radhuset. Oavsett hur lite hon tycker att hon får ut i arv efter din mormor är det då en giltig gåva till dig som inte kan gå åter.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (770)
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?
2020-10-07 Kan en förälder göra sin avlidna sons barn arvlösa?
2020-10-01 Kan min mamma ge bort egendom utan att jag får skydd för min laglott?

Alla besvarade frågor (85205)