Gåva av fastighet

2017-01-29 i EKONOMI
FRÅGA
Hej !Vad händer med ett ev bolån om fastigheten överlåts genom gåva till arvinge ( barn ) ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller gåvor av fastighet gäller något som kallas huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att en fastighet rättsligt betraktas som en gåva trots att en del av överlåtelsen, olikt vad som karakteriseras som gåva, inte är helt vederlagsfri. Detta innebär att man när man ger en fastighet i gåva, oavsett vem gåvotagaren är, kan överlåta bolånet till gåvotagaren. Det enda kravet för att överlåtelsen ska behålla sin rättsliga karaktär som gåva är att bolånets värde understiger fastighetens taxeringsvärde.

Alltså svaret på din fråga blir att du kan överlåta bolånet till gåvotagaren om bolånets kvarvarande värde understiger fastighetens taxeringsvärde. Är bolånets värde högre än så kommer transaktionen förlora sin beteckning som gåva och således kommer beskattning ske på överlåtelsen. Behåller du som gåvogivare bolånet händer ingenting, gåvomottagaren anses ha förvärvar fastigheten som en gåva och du anses ha överlåtit fastigheten som en gåva.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (411)
2021-01-14 Får mina föräldrar ta del av mina bankuppgifter när jag är vuxen?
2021-01-07 Bitcoins och bankkonton - vad gäller?
2020-12-31 Vilka dokument krävs för överföring från utomlands?
2020-12-30 Vad behöver jag tänka på när pengar ska överföras till Sverige om dessa gäller stipendium?

Alla besvarade frågor (88447)