Gåva av fast egendom samt föreskrift om att gåva inte ska betraktas som förskott på arv

Min mormor och hennes man, som gick bort för ett år sedan, var gifta och hade ett hus och en sommarstuga tillsammans. Mannens dotter har fått ta del av bodelningen vad gäller huset men sommarstugan är ännu orörd. Min mormor vill ge bort sommarstugan som gåva till mig, ej förskott på arv. Värdet på sommarstugan uppskattas vara 100000-200000kr. Min mamma är vid liv. Hur ska man förhålla sig rent juridiskt kring detta och hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB), jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar från att sommarstugan utgör en del av en fastighet.

Bodelning

Vid äktenskapsskillnad ska makarna enligt huvudregeln dela på allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB samt 9 kap. 1 § ÄktB. Sommarstugan ska alltså ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. I mitt svar nedan utgår jag från att din mormor får sommarstugan på sin lott.

Gåva av fast egendom

Reglerna om gåva av fastighet finner du i 4 kap. 29-31 §§ JB. Det som i praktiken blir relevant är 4 kap. 1 § JB. Jag rekommenderar att du följer länken och läser paragrafen själv, men enligt min uppfattning är det för dig relevanta att din mormor och du ska upprätta ett gåvobrev (1) där det framgår att hon överlåter fastigheten på dig (2) som ni båda sedan undertecknar (3).

När detta skett bör du även söka lagfart till fastigheten inom tre månader, något som fastslås i 20 kap. 1 & 2 §§ JB.

Föreskrift om att gåva inte ska betraktas som förskott på arv

Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att ni för att försäkra er om att gåvan inte i framtiden kommer att betraktas som förskott på arv bör föreskriva detta, lämpligen i gåvobrevet. Det är så enkelt som att skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning