Gåva av efterlevande make

2015-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA
min pappa vill ge mig 1/3 av sitt aktiekapital som kompensation för att min systers barn ska få ta över hans fastighet när han dör, (min syster är död) så att arvet efter honom ska bli mer rättvist.Vi är bara två syskon och mamma lever inte. Kan pappa ge mig detta utan att han behöver skriva nånting om gåvan i sitt testamente. Det finns ett testamente som gäller endast övertagande av fastigheten. Jag och min syster var helt överens om allt detta, men nu finns en oro att min systers barn inte kommer att acceptera detta. Visst har pappa rätt att ge bort hälften av sitt kapital till vem han vill utan att nån kan motsätta sig detta.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det kan tyvärr uppstå en del problem vid gåva som det gäller att ta i beaktning. Din pappa kan inneha egendom med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att han inte får förfoga över egendomen precis hur han vill. Dels kan det tänkas att din systers barn ska ha rätt till efterarv efter din mor, varför en gåva till dig av din far kan innebära att Du blir återbetalningsskyldig för gåvan enligt 3 kap 3 § Ärvdabalken. Där anges att om den efterlevande maken orsakat väsentlig minskning av sin egendom, vilket anses vara en minskning om ungefär 1/4, kan de efterarvsberättigade ha rätt att ta del av egendom från din lott. För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs dock att gåvan skett under gåvogivarens senaste fem levnadsår.
Vidare kommer, ifall inget anges vid gåvogivandet, gåvan att ses som ett förskott av arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken. Det är därför mycket viktigt att det anges i testamentet, gåvobrevet eller på annat sätt att gåvan inte ska utgöra förskott på arv eftersom det annars skulle innebära att din lott vid fördelningen kommer minska.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82701)