Gåva av blandat fång

2019-04-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min far, som avled år 2000, köpte 1963 en loge på ofri grund. Markarrendet skrevs till 49 år. Dödsboet har lämnat tillbaka logen till markägaren men står fortfarande som ägare till byggnaden. Aktuellt taxeringsvärde 129.000 kronor.Markägaren kan tänka sig att "köpa" logen för en symbolisk summa - dvs långt under byggnadens taxeringsvärde. Låt säga 1.000 kr. Som jag förstår det skulle det i så fall rent juridiskt röra sig om en gåva från dödsboet till markägaren. Blir vi därmed skyldiga att betala gåvoskatt? Och vad skulle i så fall gåvoskatten uppgå till? Mina bröder, som haft kontakt med skattemyndigheten, har fått väldigt luddiga svar. Dödsboet vill bara bli fria från logen utan en massa onödiga kostnader...
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur övergången av äganderätten skulle se ut skattemässigt.

Då försäljning av en tillgång är en inkomst så regleras frågan i Inkomstskattelagen.

Enligt 8:2 är gåvor undantagna inkomstskatt. Det betyder att gåvor behöver ingen skatta på. Då ni betalar mindre för fastigheten än vad den är värd, så likställs den som en gåva av blandat fång skattemässigt. Det betyder att man ser en del som en gåva och resten som ett köp. Så hur hanteras detta skattemässigt?

Vi använder oss av en princip som kallas delningsprincipen. Det betyder att man ser övergången av äganderätten på en onerös del och en helt benefik del. I detta fall är "gåvan" majoriteten av övergången och köpet endast 1000kr. Alltså anses de 1000 kr som en avyttring som ska beskattas enligt inkomstslagen kapital enligt 41:1 IL

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (293)
2019-08-20 Betala skatt vid avyttring av bostadsrätt
2019-07-15 Hur stor är vinstskatten på fastighet? Vinstskatt på bil?
2019-06-30 Skatt vid ärvd fastighet
2019-06-21 Överlåtelse av andel av bostadsrätt till närstående. Hur kan det ske skattemässigt mest förmånligt för båda? Genom gåva eller köp? Vad innebär det att marknadspriset inte ändrats sedan köpet?

Alla besvarade frågor (72168)