Gåva av aktier i fåmansföretag

2019-01-21 i Bolag
FRÅGA
Sonen har ett fåmansbolag (som går bra) och undrar hur en gåva till sin syster kan göras som inte har några aktier i bolaget och hur skattesituationen blir
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du ha information om hur det går till när en person ger aktier i fåmansbolag som gåva till någon annan. Du vill även ha information om vilka skattekonsekvenser en sådan gåva får.

Jag kommer att utgå från att din fråga avser kvalificerade aktier i ett aktiebolag med max fyra delägare som äger aktier som motsvarar minst hälften av rösterna i bolaget. En aktie är kvalificerad om ägaren varit engagerad i företaget i betydande omfattning, vilket jag utgår från att din son har varit.

Till att börja med kan konstateras att det generellt sett är möjligt att ge bort aktier i fåmansföretag som gåva. Vid bedömning av om ett aktiebolag är ett fåmansföretag behandlas närstående som en person. Det räknas alltså fortfarande som ett fåmansföretag, även om din son står kvar som ägare till en del av aktierna (56 kap 5 § inkomstskattelag, nedan IL, och 2 kap 22 § IL). Det kan dock finnas aktieägaravtal där aktieägarna har avtalat om begränsningar i möjligheten att överlåta aktier.

I allmänhet ska en gåva är skattefri (8 kap 2 § IL). Gåvan inte beskattas av mottagaren, utan mottagaren istället inträder i gåvogivarens ställe. Det innebär att din sons syster kommer att inträda i samma skatterättsliga situation som din son varit i. Hon kommer således att beskattas vid eventuell försäljning av aktierna. Systern kommer även att överta omkostnadsbeloppet för aktierna och det sparade utdelningsutrymmet.

En gåva av aktier i fåmansbolag måste även registreras hos Skatteverket i bilaga K10.

Du har beställt ett uppföljande telefonsamtal. Jag ringer dig klockan 14:00 i morgon. Du är välkommen att kontakta mig på felicia.johansson@lawline.se om du vill ha en annan tid.

Felicia Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (572)
2019-08-19 Vad utgör en koncern och vilka "bestämmer" i företagskonstruktionen?
2019-08-16 Kommanditdelägare i flera kommanditbolag
2019-07-31 Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter
2019-07-29 Omsättningsförbehåll via aktieägaravtal eller bolagsordning

Alla besvarade frågor (72228)