Gåva av aktier

2017-06-23 i Bolag
FRÅGA
Om man som 33% delägare i ett aktiebolag vill lämna bolaget och inte vill ha något betalt för sina aktier, hur gör man då? Kan man skriva över sin del på en av de andra delägarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du inte längre vill vara delägare utan skriva över din andel på någon annan så kan du göra detta i form av en gåva. En fördel med gåva är att det i inte förekommer någon gåvoskatt utan skyldigheten att betala eventuell kapitalvinstskatt inträder först efter att gåvotagaren väljer att sälja sitt innehav. Gåvotagaren inträder helt enkelt i din skattemässiga situation, se 44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Enligt 3 § 1 st. gåvolagen (GåvoL) fullbordas en gåva av aktiebrev först när gåvotagaren får handlingen i sin besittning. Med besitta menas att gåvotagaren ska ha aktiebreven i sin omedelbara kontroll. Gåva av aktier går inte under något formkrav utan kan ske formlöst, ett gåvobrev är därav ingen nödvändighet. Ur bevishänseende är det dock alltid av fördel med skriftliga handlingar. Om du vill ge bort aktierna med ett särskilt villkor såsom att aktierna ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom så måste ett gåvobrev alltid upprättas.

Hoppas att du finner att mitt svar var till stor hjälp.

Med många vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?