Gåva alternativt testamente

2016-02-22 i Testamente
FRÅGA
Min mor har lånat ut 23000 kr till vår syster och sedan skänkt pengerna då hon aldrig betalade tillbaka dem, nu vill mamma ge mig och min bror samma summa när hon säljer bostaden eller vid hennes bortfall utanför arvsrätten, kan vi utan advokat skriva ett eget papper på detta? Måste det bevittnas?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! I din fråga ingår två olika vägar att ge er pengarna, antingen som gåva, eller genom testamente, jag ska kort redogöra för båda vägarna.

Vad gäller gåvor så står det gåvogivaren som huvudregel helt fritt att själv förfoga över sin egendom och därmed ge bort den. Huvudregeln gäller så länge gåvogivaren inte är förhindrad p.g.a konkurs, att hon har god man/förvaltare, eller det handlar samägande. Om inget av dessa undantag är aktuella för din mor så står det henne fritt fram att ge bort sina pengar till er.
Eftersom även arv är aktuellt i din fråga så kan jag passa på att nämna att gåvor som inte skall ses som förskott på arv bör dokumenteras tydligt med ett förtydligande om att det inte är ett förskott av arv. Gåvor till arvingar räknas nämligen som förskott på arv om inte annat uttalas. Ärvdabalken 6:1. (Betänk då att systern kanske tar illa upp om hon inte har det förbehållet för sin gåva och då kan känna sig lurad vid en senare arvsdelning om ni åberopar dokumentet, det vill ni förmodligen inte).

Vad gäller testamente så kan detta upprättas av vem som helst, någon advokat behövs inte även om det såklart i vissa fall kan vara rekommenderat då advokater självklart gör det här oftare än andra. Vid upprättande skall din mor skriva under testamentet tillsammans med två vittnen. Ärvdabalken 10:1 och 2. Förslagsvis en granne eller liknande som inte har ett egenintresse i testamentet så som du och din bror då har. (Det finns även en möjlighet att upprätta så kallat "nödtestamente" om en person är döende och inte har tid eller möjlighet till bevittnande. Ett sådant testamente är dock ogiltigt om inte testator kunnat upprätta ett med vittnen inom tre månader. ÄB 10:3).
Det viktigaste med testamentet är att det framgår att det faktiskt är ett testamente och att det tydligt och klart framgår vad testator vill. För ditt fall räcker exempelvis "Xx och yy skall av moderns kvarlåtenskap först tilldelas 23 000 kr vardera eftersom (syster) zz vid tidigare tillfälle erhållit 23 000 kr i gåva. Därefter skall xx, yy och zz dela lika på kvarlåtenskapen"

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86764)