Gått i borgen utan att ha varit fullt medveten om alla konsekvenser

2016-04-21 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag har gått med som delägare med 5% på ett bolag som äger ett kafé. Jag har borgat för två kaffemaskiner tillsammans med den andra delägaren som äger 95%. När jag skrev på som borgensman var jag inte riktigt medveten om vad innebörden och juristen som gav oss papprena sa att detta "inte var något viktigt". Jag har nu läst på och ser att leasingbolaget kan kräva vem som helst av oss på pengarna om fakturorna inte betalas. Jag har ett kompanjonsavtal med den andra delägaren som säger att jag betalar 5% av alla skulder, men detta gör mig inte lugnare då jag har läst att jag kan bli krävd på hela beloppet men att jag sedan måste stämma min kompanjon om han inte betalar sin del. Finns det något sätt att gå ur detta avtal utan att någon annan tar över min plats som delägare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om borgensåtagande är ålderdomliga och återfinns i 10 kapitlet handelsbalken (HB), här. Eftersom du skriver att borgenären kan kräva vem som helst av er på pengarna så antar jag att du har tecknat en s.k. "proprieborgen" enligt 10 kap. 9 § HB. Detta innebär precis som du säger att leasingbolaget kan kräva dig som borgensman direkt på skulden, utan att ens försöka kräva den ursprungliga gäldenären först.

Ett sätt för dig att gå ur detta avtal är om det skulle ogiltigförklaras enligt reglerna i avtalslagens tredje kapitel, se här. Exempelvis om du har blivit svikligt förledd så skulle borgensavtalet kunna ogiltigförklaras, för detta krävs dock att det ska vara vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter eller underhållande av information samt vilseledandet ska ha skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha uppsåt att göra det, se 30 § AvtL. Eftersom du säger att juristen har sagt att det inte var några viktiga papper så skulle du eventuellt kunna nå framgång med en ogiltighetstalan pga. svek. Det är dock svårt för mig att göra en sådan bedömning utan att veta om alla övriga omständigheter.

Det du även bör veta att om ditt borgensåtagande i något fall kommer att aktualiseras, dvs. om du kommer att behöva betala för kaffemaskinerna, så uppstår en regressrätt för dig. Du har då en regressfordran på gäldenären på de pengar du har betalat för dennes räkning.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86581)