Garantireparation

FRÅGA
Hej jag lämnade våran husbil på Husbilslandet för en eventuell garantireparation av värmaren jag ville att dom skulle kolla termostaten för vi tyckte inte att värmaren fungerade korrekt.Jag bad kundmottagaren att han skulle höra av sig så fort han visste vad felet var, jag kontaktade dom efter ca 2 dagar då fick jag svar att den var färdig och reparationen inte gick på garanti utan vi fick betala det själva.Fick besked på ett mejl att kostnaden blev 9534 kr då hade dom även bytt vattenkranen som sitter i köksdelenhan sa att den läckte utan att fråga oss om vi ville byta den.Det var delar för drygt 2000 kr till värmaren och resten var arbete.Nu undrar vi om dom kan göra så utan att kontakta oss om vi ville kosta på så mycket pengar på reparationen.Mvh Morgan Thorstensson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du som privatperson har lämnat in din husbil för översyn till ett företag så är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Garantier och liknande utfästelser är inte lagstadgat, men du har fortfarande en viss rätt att få saker reparerade på ett korrekt sätt.

De lagrum som är av intresse för din situation är främst 6 § och 7 § KtjL, som beskriver när en näringsidkare (företaget) ska kontakta dig som konsument. Näringsidkaren ska kontakta dig om tjänsten, sedan den påbörjats, kommer bli betydligt dyrare än vad du kunnat räkna med när du beställde den enligt 6 § 2 st. Det framgår inte av din fråga om du frågade innan ifall arbetet gick på garantin men om jag förstått ditt mail rätt så gick värmaren på 2000kr, varav resten av kostnaden bestod av vattenkranen och arbetskostnaden. Om du sagt att du ville utföra arbetet på garantin så har näringsidkaren inte uppfattat dina instruktioner, och borde insett att du inte ville betala 9534kr. Även om du inte sagt detta innan husbilen lämnades in på reparation så borde de ha insett att en ökning i pris på drygt 400% inte kunde setts som motiverad. Näringsidkaren borde ha avbrutit arbetet om denne inte fick tag på dig enligt 6 § 3 st. men det verkar inte som de har försökt kontakta dig, vilket bara talar till din fördel.

Det finns visserligen en bestämmelse i 6 § 3 st. som säger att arbetet ska utföras om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar detta. Det verkar dock inte finnas några sådana skäl i det här fallet, eftersom värmaren fungerade till viss del innan och inte påverkar husbilens funktion i det stora hela.

Det som återstår att besvara är vad du kan göra i det här läget. Rättsläget är lite oklart då det inte finns någon domstolspraxis på området och förarbetena till KtjL inte säger någonting om vad som gäller i garantiärenden. Eftersom tjänsten redan är utförd kan du inte avbryta den enligt 42 §, men i 7 § 1 st. sägs det att näringsidkaren inte har rätt till mer ersättning än han skulle haft om konsumenten avbeställt tjänsten. Samtidigt kan näringsidkaren ha rätt till en viss ersättning för material och liknande enligt 7 § 2 st. Lagstiftaren har sagt att konsumenten måste vara beredd att betala det pris han hade varit beredd att betala innan den extra kostnaden kom in i bilden, men eftersom du inte var inställd på att betala någonting alls så kan jag inte se någon annan tolkning än att du inte är ersättningsskyldig för det arbete som de har utfört.

Sammanfattningsvis så råder jag dig att uppmärksamma näringsidkaren på att du sagt att du ville utföra reparationen på garantin. Du hade ingen avsikt att betala så mycket som de nu kräver dig på, vilket även är ett argument för att det slutgiltiga priset är oskäligt. Du bör påtala att de borde ha kontaktat dig när de upptäckte dig att priset skulle bli högre än förväntat, och även anmärka på att de inte avbröt arbetet direkt när de inte fick tag på dig. Du är med stor sannolikhet inte betalningsskyldig för något av det de kräver dig på, eftersom du inte förväntade dig att det skulle kosta någonting i ett förmodat garantiärende. Den förväntningen borde de ha insett, vilket jag tycker att du ska trycka mycket på!

Tveka inte att höra av dig igen om frågor kvarstår.

Med vänlig hälsning,
Oscar Jantzen

JR Umeå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?