Går testamente före efterlevande makes arv?

2016-04-26 i Testamente
FRÅGA
Hej! Kan jag genom testamente gå förbi min hustrus rätt att ärva mig genom att testamentera allt till vår son om jag dör före henne? Vi har enskild egendom genom äktenskapsförord. Hon har tillgångar mer än 4 basbelopp.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken. Huvudregeln om arvlåtaren var gift är att efterlevande make ärver allt, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Alla som är över 18 år har rätt att testamentera hela sin kvarlåtenskap, enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken, så du kan testamentera allt till din son. Före testamentet har din fru rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, enligt 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken, men eftersom hon själv har enskild egendom som motsvarar detta värde ärver din son hela din kvarlåtenskap om du testamenterar allt till honom.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88187)