Går skollagen före kommunallagen?

FRÅGA
Är skollagen överordnad kommunallagen? Var står det i så fall?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Kommunallagen (KL) hittar du här och skollagen hittar du här. Förvaltningslagen (FL) hittar du här.

Svaret på din fråga är nej; skollagen är inte överordnad kommunallagen, dock bör detta uttalande kvalificeras.

Mitt svar kommer att bli väldigt generellt då jag inte exakt vet vad bakgrunden till din fråga är.


Subsidiaritet

FL är en sådan lag som är subsidiär (innebärandes att andra lagar gäller framför den som är subsidiär) enligt 3 § FL. I paragrafens första stycket stadgas det:

"Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen."

Någon sådan regel finns inte i kommunallagen som åsyftar kommunallagen generellt. Dock är överklagandereglerna i kommunallagen på sätt och vis subsidiära KL 10:3.


Principer om lagval

Det finns en princip som säger att om en lag handlar specifikt om en viss sak så skall den tillämpas före en mer generell lag. Av den anledningen kommer skollagen generellt att tillämpas framför KL när det handlar om ärenden om skolan - det kan finnas undantag exempelvis om saken är oreglerad i skollagen eller om det handlar om något som är särskilt reglerat i kommunallagen.


Summering

Skollagen är inte per automatik överordnad kommunallagen, men man skall använda de regler som specifikt handlar om en sak framför mer generell lagstiftning. På så sätt kan det i praktiken i vissa fall bli så att skollagen är överordnad KL.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (755)
2020-10-31 Hur avskaffar man ett brott/lag?
2020-10-30 Vad innebär den juridiska tolkningsmetoden e contrario?
2020-10-29 Kan kronofogden utmäta min bostad om jag inte äger den?
2020-10-29 Var hittar jag propositioner?

Alla besvarade frågor (85738)