Går lagen eller avtalsvillkor före ifråga om kommissionärsförhållanden?

2020-01-03 i Avtal
FRÅGA
Vilken skrivning väger tyngst/gäller i avtalstext?Ex-vis egen text mellan parterna:"Avtalet är löpande och kan av endera part sägas upp med 3 månaders uppsägningstid."eller text i svensk författning:"Kommissionslag (2009:865)" - Kommissionsavtalets upphörande:32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog."
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ett kommissionsavtal kikar vi närmare på kommissionslagen (KommL).

Det beror på omständigheterna

Din fråga går inte att besvara med ett enhetligt svar, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om kommittenten är konsument går som regel lagen före

I kommissionslagen går det att utläsa att "om kommittenten är konsument och kommissionären är handelskommissionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne." Det gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund på värdepappersmarknaden (2 § första stycket KommL).

Notera dock att lagens företräde endast ges i det fall avtalsvillkoren ger kommittenten/konsumenten ett sämre skydd än vad lagen ger. En längre uppsägningstid är generellt att likställa med ett bättre skydd, varför avtalsvillkoren borde anses gå före lagen i ditt fall.

I andra fall går som regel avtalsvillkoren före

I alla andra fall går avtalsvillkoren mellan parterna före lagens bestämmelser, förutsatt att det specifika lagrummet inte anger annat (2 § andra stycket KommL). I det lagrum du hänvisar till finns inga sådana begränsningar, varför det endast återstår att kolla på vilka avtalsparterna är för att kunna besvara din fråga.

Här är det alltså fritt fram att avtala i både gynnande och missgynnande riktning.

Några avslutande ord

Jag hoppades att du fick vägledning i frågan, och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84313)