Går går det att med bindande verkan ingå avtal om förköpsrätt vid köp av fast egendom?

FRÅGA
HyresköpavtalDå detta avtalet är ett hyresköpavtal skall ett slutköp av fastigheten ske den första vardagen innan hyreskontraktet slut. Avtalet skall skrivas på 1 år.Det jag undrar över är bör man inte skriva ett särskilt köpekontrakt också, även om det är 1 år före köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Din fråga handlar om avtal om förköpsrätt vid försäljning av fast egendom. Fastigheten som du hyr är fast egendom (1 kap 1 § JB). Fastighetsköp regleras i jordabalken (JB).

Ett avtal om att i framtiden köpa fast egendom är inte bindande. Alltså blir ett kontrakt ogiltigt om det innebär att du ska köpa fastigheten om ett år. Anledning till detta är att fastighetsköp är strikt reglerat med formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska bli giltigt. I 4 kap 1 § JB står att en skriftlig köpehandling ska upprättas. Den ska skrivas under av både köpare och säljare. Köpehandlingen ska vidare innehålla hur mycket som ska betalas för fastigheten, en beskrivning av fastigheten och till sist en överlåtelseförklaring. Det är överlåtelseförklaringen som orsakar problem vid avtal om framtida köp. Det är ju inte möjligt för säljaren att förklara att hen överlåter egendomen till köparen medan säljaren i realiteten har kvar fastigheten, kanske i flera år framåt. Alltså har domstolen i fastslagit att avtal om förköpsrätt vid köp av fast egendom inte är giltiga (se NJA 1984 s. 673). Däremot kan du och hyresvärden vara helt överens om att du om ett år ska köpa egendomen. Det finns dock ingenting som hindrar er från att ta tillbaka löftet. Detta beror ju på att avtalet inte får någon rättsverkan.

Det sagda betyder alltså att ni får vänta med att upprätta köpekontraktet tills den dagen det är dags att köpa fastigheten!

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (255)
2020-09-25 vad krävs för att ett fastighetsköp ska vara giltigt?
2020-09-21 Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?
2020-09-19 Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?
2020-09-12 Vem äger en fastighet?

Alla besvarade frågor (84380)