Går förskott på arv över till förskottstagarens avkomling?

Hej! Kort sammanfattat så tog min pappa en lån år 1990 på 190000 till vilket min farfar gick i borgen. Min farfar avled 2006, min pappa året därpå och nu i år har min farmor avlidit. Jag undrar om detta förskott på arv kan ha gått till arv till mig gentemot min farbror? Ska detta förskott alltså dras bort innan man delar lika? Kan alltså pappas förskott av arv från farfar va överlåtits och påverka mitt arv från farmor? Är det iså fall 190000 som ska dras av eller räknar man ut något inflationsbaserat nuvärde av pengarna?

Lawline svarar

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din pappa aldrig själv betalade av lånet utan att din farfar gjorde det och att det därför sågs som en gåva. Det stämmer då som du säger att detta utgör förskott på arv som presumtion och inget annat har överenskommits, se ärvdabalken 6 kap. 1 §. Eftersom din pappa avled innan han kunde ta arv så är du som avkomling skyldig att räkna av förskottet på ditt arv istället, se ärvdabalken 6 kap. 6 §. Förskottet ska som du säger alltså dras av och leder till att din farbror får ut mer i arv nu. Värdet som ska användas är det som egendomen (pengarna i det här fallet) hade vid mottagandet av förskottet, om inget annat framgår av omständigheterna, se ärvdabalken 6 kap. 3 §. Man tar därmed som huvudregel inte hänsyn till inflation och dylikt.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning