Går det att välja vilken egendom man ärver?

2020-03-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Särkullbarns rätt till krav på fördelning av laglott?Jag och min avlidne man är gifta samt har ett testamente där det står,..som vår yttersta vilja och testamente att den som överlever den andre skall ärva den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.Vi äger huset tillsammans men en skogsbit samt aktier står på min man.Han har två barn tidigare och vi har ett gemensamt.Kan hans barn kräva i vilken form de vill ha ut sin laglott t.ex i aktier eller skogen?Kan de kräva en försäljning av huset resp. Skogen?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt när deras förälder avlider. Laglotten är skyddad genom lag och kan inte testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din man har tre barn delas hans kvarlåtenskap på tre. Du som efterlevande maka ärver innan ert gemensamma barn, medans särkullbarnen kan få ut sitt arv direkt. Om din man genom ett testamente har inskränkt särkullbarnens arvsrätt till att enbart avse laglotten, ska särkullbarnen få ut en sjättedel var. Särkullbarnens laglott motsvarar således en sjättedel var av marknadsvärdet vid bouppteckningen av din mans kvarlåtenskap. Oavsett om ni är överens om hur tillgångarna ska fördelas kan särkullbarnen kräva att viss egendom ska säljas om deras laglott kränks.

Varje delägare har rätt att ur kvarlåtenskapen få en del av varje slags egendom (23 kap. 3 § ärvdabalken). Om ni inte kan komma överens om vem som ska ärva vad kan man ärva med samäganderätt. Är samägande inte ett önskvärt alternativ kan en skiftesman utses genom tingsrätten som hjälper till att fördela egendomen mellan er (23 kap. 5 § ärvdabalken). Kan inte skiftesmannen få er att komma överens om hur egendomen ska fördelas kan skiftesmannen besluta detta själv genom ett tvångsskifte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (595)
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?
2020-11-19 Hur fördelas kvarlåtenskapen mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?
2020-11-05 Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?
2020-11-05 Arvsfördelning med efterlevande make och särkullbarn

Alla besvarade frågor (86388)