Går det att upprätta ett testamente där särkullbarn ärver laglotten först sen resterande del?

FRÅGA
Hej! Vi är ett sambopar där part 1 har två barn sedan tidigare förhållande och part 2 är barnlös. Part 2 har en bror. Part 2 var tidigare gift, men maken avled 2008 (hade ej heller barn). Maken har dock två syskon.Om part 1, med barn, avlider först vill vi att part 2 ska kunna bo kvar i den gemensamma bostadsrätten (50% var). Vi vill inte heller att part 1:s barn ska få mer än laglotten när part 1 avlider. Men när part 2 går bort vill vi säkerställa att part 1:s barn får ut andra halvan av sin arvslott.Om part 2, barnlös, går bort först vill vi att part 1 ska kunna bo kvar i bostadsrätten och få större delen av arvet efter part 2. Vilken arvsrätt har part 2:s bror? Vilken arvsrätt har syskonen till part 2:s avlidne make?Kan vi skriva testamenten så att ovanstående önskemål uppfylls? Hur ska de i så fall utformas?Hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur arvsrätten ser ut i situationen och om ni kan utfärda ett testamente. Svaret utgår från att ni är sambos, vilket framkommer i frågan. Jag har även valt att besvara frågorna i frågan var för sig. Aktuella bestämmelser finns i Ärvdabalken.

För det första kan det påpekas att eftersom ni är sambos ärver inte ni varandra automatiskt i fall någon av er skulle dö utan det krävs ett testamente där det framgår att ni ska ärva varandra.

Vilken arvsrätt har part 2:s bror?
Part 2:s bror har enligt den legala arvsordningen rätt att ärva sin bror. Syskon ingår i den andra arvsgruppen. I första gruppen ingår barn till den avliden (så kallade bröstarvingar). Finns det därför inget testamente kommer brodern att ärva part 2 genom den legala arvsordningen. Vilket innebär att om det finns ett testamente som tex. säger att part 1 ska ärva kommer testamentet gå före, och part 2:s bror ärver då inget. (2 kap. 1 och 2 § ÄB och 7 kap. ÄB).

Det är bara den första arvsklassen (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv) till den avlidna som inte kan bli arvlösa genom laglotten, resterande arvsklasser har inget sådant skydd.

Vilken arvsrätt har syskonen till parts 2 tidigare avlidna make?
Syskonen till den avlidna maken till part 2 ingår i den andra arvsklassen och kan därmed ha rätt till efterarv av den avlidna maken (deras syskon). Vilket innebär att syskonen kan ha rätt att få ut arv från syskonet som part 2 var gift med när part 2 avlider. Hur mycket som syskonen har rätt till beror på hur mycket kvarlåtenskap part 2:s make hade när denne dog. Vidare kommer syskonens arvsrätt även att beror på hur om syskonen har fått ut något arv från part 2:s make tidigare eller inte. (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvet som syskonen eventuellt har rätt till kommer att fördelas innan part 2:s arvingar får ut sitt arv. Hur mycket part 2:s arvingar får ut kommer beror på hur mycket kvarlåtenskap som finns kvar efter det.

Barnens till part 1 arvsrätt och laglott?
Barnen till part 1 är bröstarvingar till den avliden och är därför de som först ärver enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). Vidare finns det ett skydd för bröstarvingarna, laglotten, som gör att bröstarvingarna inte kan bli helt arvlösa. Denna laglott har barnen rätt till oavsett om det finns ett testamente där kvarlåtenskapen testamenteras till andra personen än barnen. Om barnen inte får något arv alls eller minder än laglotten på grund av ett testamente kan barnen klandra testamentet för att få ut sin laglott. Men eftersom ni vill att barnen först ska ärva sin laglott inskränker inte ni den rätten genom testamentet, därmed kommer barnen inte kunna klandra det (se 7 kap. ÄB). Arvet bör därför kunna fördelas enligt testamentet

Går det att skriva ett testamente som uppfyller kraven?
Ja det bör gå att skriva ett testamente som uppfyller kraven ni har gällande bostadsrätten och annat arv. Genom kraven inskränker ni inte heller barnens rätt till sin laglott eller arvslotten, vilket annars hade kunnat innebära att testamentet klandras av barnen. Hur testamentet ska utformas är svårt att besvara i frågan, men vill ni ha hjälp att utforma testamentet kan ni vända er till info@lawline.se för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92105)