Går det att testamentera egendom till nordiskt aktiebolag?

2020-02-26 i Testamente
FRÅGA
kan man testamentera till nordiskt aktieföretag
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är ett väldigt bra sätt att tillförsäkra sig vad som kommer att hända med din egendom efter din död. Testamentet är ett ensidigt förordnande, vilket innebär att du som upprättar det bestämmer vad det ska innehålla. Eftersom ett testamente är ett yttryck för en persons yttersta vilja är det möjligt att rikta ett testamente till en fysisk person (andra människor) såväl som en juridisk person såsom ett aktiebolag. Det innebär att det är fullt möjligt att testamentera del av egendomen till ett nordiskt aktiebolag. Däremot har eventuella barn, eller andra som tillhör första arvsklassen (jfr 2 kap. 1 § Ärvdabalken) alltid rätt till det arv de skulle ha fått om testamentet inte funnits, den s.k. laglotten. Det är alltså inte möjligt att testamentera bort hela sin förmögenhet. Du skulle däremot kunna testamentera exempelvis resterande av din egendom till ett aktiebolag efter att laglotten är klargjord.

Behöver du i anslutning till denna rådgivning hjälp med att upprätta ett testamente där den största möjliga delen gåt till ett aktiebolag, om du önskar det, eller att mer utförligt förhöra dig om de juridiska möjligheter du har för ditt eftermäle kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84286)