Går det att testamentera bort laglotten?

2019-11-30 i Laglott
FRÅGA
Vart vänder jag mig för att begära jämkning av testamente? Jag och en halvbror har inte fått kallelse till bouppteckning och min halvlillasyskon säger att vi inte får något efter pappa för han har skrivit ett testamente som säger att hon ska få allt. Har inte jag och min halvbror rätt till något?Kan man verkligen testamentera bort laglotten? Lurade
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för jämkning av testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Där regleras bl.a. tidsfristen för att kunna jämka ett testamente, samt vad du som bröstarvinge har rätt till när en testator inte testamenterat något till dig.

För att jämka ett testamente måste du enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB. göra detta senast 6 månader från att du blivit delgiven testamentet. Delgivningen ska ha gått till på något av de sätten som finns reglerade i 14 kap. ÄB. Om du inte begär jämkning inom 6 månader från att du blivit delgiven testamentet, kommer rätten till din laglott att gå förlorad. Hur du begär jämkning av ett testamente framgår i samma stycke, dvs. att du helt enkelt kräver att få din laglott. Det brukar meddelas i samband med bouppteckningen och antecknas sedan i bouppteckningsdokumentet. Det är sedan bouppteckningen som ligger till grund för arvskiftet när du ska få ut din laglott.

En testator kan dock inte testamentera bort laglotten, 7 kap. 3 § ÄB ger bröstarvingar rätt att alltid få ut sin laglott, så länge du som bröstarvinge begär jämkning av testamentet i tid. Hur stor laglotten är regleras i 7 kap. 1 § ÄB, där det framkommer att halva arvslotten utgör laglotten.

Det du måste göra är att meddela testamentstagaren, i det här fallet ditt halvsyskon, att du och din halvbror vill få ut er laglott. Kom dock ihåg att göra detta inom 6 månader från att ni blivit delgivna testamentet, annars går er rätt till laglotten förlorad.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (713)
2020-02-27 Gåva har inskränkt laglott - vem riktar man talan mot?
2020-02-26 Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (77448)