Går det att skriva samboavtal som bara gäller vid dödsfall?

Går det att upprätta ett samboavtal som enbart gäller vid dödsfall och inte separation?

Och om det går hur går man då tillväga?

Mvh Sigurdur

Lawline svarar

Hej Sigurdur!

Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga rör samboskap, vilket aktualiserar sambolagen (hädanefter benämnd SamboL). Mitt svar är medvetet kortfattat och allmänt formulerat. Om du vill ha kompletterande upplysningar är du välkommen att skriva en kommentar och efterfråga detta. Detsamma gäller naturligtvis om jag tolkat din fundering felaktigt och därmed svarat utifrån en annan infallsvinkel än vad du tänkt dig.

Enligt 9 § SamboL får sambor avtala om att de bodelningsregler som finns i den aktuella lagen inte ska tillämpas vid samboförhållandets upplösning, alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Samboavtal fyller därmed samma funktion som ett äktenskapsförord.

Samboavtalet gäller oavsett om samboförhållandet upphör till följd av separation eller dödsfall. Ett rimligt antagande är dock att samboavtal i flertalet fall upprättas för att sätta bodelningsreglerna ur spel vid separation, inte för att undvika bodelning vid dödsfall. Samboavtalet kan då skrivas på ett sådant sätt att det framgår att det bara ska komma till användning vid separation och att bodelning ändå ska ske om någon av samborna avlider.

Såsom jag tolkar din fråga vill du dock veta om det är möjligt att göra tvärtom – d.v.s. skriva ett samboavtal som enbart tar sikte på dödsfall och inte separation. Det bör inte finnas någonting som hindrar detta, även om det, i avsaknad av fördjupad information om din specifika situation, är svårt att se nyttan med ett sådant avtal. Varför skulle bodelningsreglerna inte följas vid dödsfall men likväl vid separation?

Min rekommendation är att skriva ett samboavtal som på ett tydligt sätt reglerar både vad som gäller vid separation och dödsfall. Kom dock ihåg att samboavtal bara kan omfatta bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (se 3 § SamboL). Om du önskar föreskriva vad som ska ske med egendom som inte ingår i denna kategori så måste det ske genom upprättande av ett testamente (regler om detta återfinns i 9-10 kap. ärvdabalken).

Hoppas du finner svaret klargörande!

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning