Går det att skriva papper på vem som ska ta över vårdnaden om jag skulle avlida?

2017-10-04 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Om man inte har en särskilt stor släkt, och barnet man delar med sin (i detta fall) föredetta partner inte då har ett stort kontaktnät utöver sin mamma och personen mamman bor med samt sporadisk kontakt med sin far, kan man skriva något form av juridiskt papper som påvisar min önskan för mitt barn om jag skulle dö? Den andra föräldern i detta fall ska absolut ju ha rätt till sitt barn och umgänge, men är inte lämplig som förälder och kan inte ta hela ansvaret själv och tar knappast något i dagsläget medan personen jag bor med är en lika stor trygghet för barnet som jag själv. Dessutom mycket tryggare och stabilare som vuxen. Så, kan man skriva något juridiskt bindande om att sambon ska få "min vårdnadsdel" om mitt barn och då tillsammans med pappan eller blir de bara pappan som då är vårdnadshavare till vårat barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som blir vårdnadshavare om du skulle avlida beror på om du har gemensam vårdnad med barnets pappa eller är ensam vårdnadshavare. Om ni har gemensam vårdnad och du skulle avlida så kommer den andra föräldern bli ensam vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Då skulle barnets pappa alltså bli ensam vårdnadshavare till ert barn. Det är inte möjligt att skriva något juridiskt bindande om att din sambo ska ta över "din del" av vårdnaden.

Om du är ensam vårdnadshavare och du skulle avlida så behöver det utses en ny vårdnadshavare för barnet. Tingsrätten ska då på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern. Om det är lämpligare ska domstolen dock förordna en särskild vårdnadshavare d v s någon annan än den andra föräldern (6 kap. 9 § FB). Om det ska förordnas en särskild vårdnadshavare så ska det utses någon som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran.

Du som vårdnadshavare kan inte skriva något juridiskt bindande om att en viss person ska få din del av vårdnaden. Du kan dock önska att en viss person ska bli vårdnadshavare om det behövs utses en ny vårdnadshavare för att du är den enda vårdnadshavaren sedan innan eller för att ni båda vårdnadshavare avlider, och om det inte är olämplig så ska den personen du, eller ni, önskat förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10a § FB).

Den enda vägen runt att barnets pappa automatiskt skulle bli vårdnadshavare om du avlider, om ni i dagsläget har gemensam vårdnad, är att du blir ensam vårdnadshavare genom att ni avtalar om det eller du väcker talan om detta i domstol och rätten då beslutar om det (6 kap. 5-6 §§ FB).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?