Går det att överklaga socialnämndens beslut om att inte inleda en utredning?

Om socialnämnden avslutar en utredning 11:1 SoL utan vidare åtgärder (när en ansökan återtas). Kan sådant beslut överklagas?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att slå fast vad som gäller exakt i din situation utan att ta hänsyn till fler omständigheter, men jag ska försöka förklara rättsläget så gott det går och du är självklart välkommen att återkomma till Lawline om du har ytterligare funderingar.


För att besvara din fråga kommer jag utgå från socialtjänstlagen (SoL). Det som först och främst kan sägas är att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda en utredning när ansökan, anmälan eller liknande inkommit till nämnden (11 kap. 1 § SoL).  När en ansökan inkommit till socialnämnden måste de alltså inleda en utredning om de tror att utredningen kan leda till en åtgärd från nämndens håll. Beslut om att inleda en utredning ska fattas inom 14 dagar från anmälan (11 kap. 1 a § SoL).


Om socialnämnden beslutat att det inte finns behov av vidare åtgärder har de i ditt fall alltså bedömt att ärendet inte kan föranleda någon åtgärd från nämnden. I 16 kap. 3 § SoL framgår vilka beslut som får överklagas, där beslut om att lägga ner utredning inte nämns som ett överklagbart beslut. Mot bakgrund av detta skulle jag säga att det sannolikt är enklare för dig att skicka in en ny anmälan eller ansökan till socialnämnden i din kommun för att ärendet således kan utredas på nytt.


Jag hoppas du har fått lite klarhet i situationen och såsom tidigare nämnts är du varmt välkommen att återkomma till Lawline om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”