Går det att överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2020-06-30 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej.Skulle behöva rådgivning i en fråga. Har pga vårdslöshet i trafik fått strafföreläggande utfärdat av åklagaren istället för att det väckts åtal i domstol.Har blivit av med körkortet i 6 mån och fått dagsböter 40 á430 kr = 17 200 kr.Jag undrar om det är någon idé att överklaga/bestrida.Om jag gör det kostar det mig något mer än det dom vill jag ska betala.Mvh Joel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken, RB. Det framgår inte helt säkert i din fråga om du har godkänt strafföreläggandet eller inte. Att godkänna ett strafföreläggande från en åklagare anses som att du erkänner brottet. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Har du godkänt föreläggandet räknas det som en lagakraftvunnen dom, 48:3 2st RB. Att domen vunnit laga kraft innebär med andra ord att den inte går att överklaga. Eftersom du har godkänt strafföreläggandet gäller det precis som att en domstol hade utfärdat en dom. Grunden för körkortsåterkallelsen är att Transportstyrelsen fått reda på att du godkänt ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. I regel kan man alltid överklaga transportstyrelsens beslut om återkallelse av körkort till förvaltningsrätten, är det så att du har erkänt brottet och godkänt strafföreläggandet så blir det dock till föga hjälp i den här situationen (eftersom det anses som att du erkänt brottet). Om det nu är så att inte godkänt strafföreläggandet kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.

I brevet du fått av åklagaren framgår det om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna förläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet.

Möjligheterna att överklaga ett godkänt strafföreläggande är begränsade. De enda möjligheter som finns för att överklaga framgår av 59:6 RB enligt följande:

1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.

2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.

3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97679)