Går det att överklaga ett 9 årigt beslut till förvaltningsrätten?

2021-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Går det att ta upp ett 9 årigt avslaget fall i förvaltningsrätten igen? Handlar om att ännu en gång isf överklaga försäkringskassans beslut..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ett förvaltningsbeslut?

Det finns ingen tydlig definition av beslut, men av rättspraxis framgår det att beslut är "ett uttalande med vissa verkningar mot den det riktas mot". (Olivoljefallet RÅ 2004 ref. 8) När vi nu konstaterat att det är ett beslut vi har att jobba med, får vi övergå till överklagbarheten.

Vilka beslut får överklagas?

Av § 41 i förvaltningslagen (FL) framgår det att beslut som kan antas påverka den enskilde på ett inte obetydligt sätt får överklagas. Överklagandetiden är 3 veckor (44§ FL), dock kan längre besvärstid som framgår i specialförfattning t.ex socialförsäkringsbalken. Eftersom det är försäkringskassan beslut, är det socialförsäkringsbalken vi ska titta på. I 113 kap. 20 § i socialförsäkringsbalken (SFB) framgår det att beslut från försäkringskassan får överklagas senast 2 månader från den dag då klaganden fått del av beslutet. Därefter vinner beslutet laga kraft, vilket kortfattat innebär att beslutet inte kan överklagas.

I ditt fall har det gått 9 år, vilket inte gör det möjligt att återigen överklaga beslutet.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96471)