Går det att överklaga beslut om avstängning från skolan?

Min son är diagnostiserad med grov ADHD. Han är mobbad för sitt ursprung. Mycket racistiska uttalande både om honom och hans mamma samt Fysiska på hopp. Han har kort stubin och är inte en person som viker ner sig han har gått till motangrepp mot de andra eleverna som brukar mobba honom i grupper om 2-4 personer. Lärarna missar förspelet och ser bara motreaktionen. Nu har han blivit avstängd från skolan för att han slagit tillbaka de andra eleverna samt puttat en lärare som tog tag i honom för att hejda slagsmålet. Jag tycker det är konstigt att han blir avstängd när han blivit utsatt för racism, mobbing och fysiska påhopp. Jag tycker att han är offret i samanhanget. Ska jag raportera det till skolinspektionen eller vad gör man?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig om man anser att ett beslut om avstängning från skolan är felaktigt. Jag kommer i mitt svar utgå från skollagen

Vad gäller enligt skollagen?

En rektor har befogenhet att stänga av en elev om eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad. Rektorn kan även besluta om att stänga av en elev om det inte är tillräckligt med tillfällig undervisning vid en annan skolenhet med hänsyn till elevens beteende och det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers studiero och trygghet. Eleven ska bli erbjuden kompensation för undervisningen eleven går miste om. Detta kan ske genom senare extra undervisning eller undervisning i hemmet. (5 kap. 14 § skollagen).

Om dessa kriterier är uppfyllda kan rektorn ta beslutet att stänga av en elev. Beslut om avstängning får bara innebära avstängning under den tid som behövs för utredning av vilka åtgärder som kan behövas. Tiden det får gälla får inte vara längre än en vecka och inte fler än två gånger per halvår. (5 kap. 15 § skollagen).

Hur kan man gå tillväga om man anser att beslutet är felaktigt?

Beslut som tagits av en rektor i fråga om avstängning av en elev får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 9 § skollagen). Domstolen gör då en prövning av lagligheten och de skälighets- och lämplighetsbedömningar som gjorts till grund för beslutet av avstängning. Domstolen kan alltså ompröva beslutet och ersätta med ett annat beslut.

Sammanfattningsvis kan beslutet om avstängning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Domstolen kan då bestämma att beslutet ska vänta med att gälla tills det avgjorts i förvaltningsrätten.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”