Går det att kräva underlag för att avtal har ingåtts av någon som vill ha betalning av en faktura?

2019-04-13 i Fordringar
FRÅGA
Om en företagare blir uppringd för att byta elbolag men anser sig att inte har godkänt detta. Därefter kommer faktura och som inte godkänns. Då stänger de av elen. Företagaren har därefter tecknat avtal på nytt hos sin "gamla elleverantör". Blir därmed påförd en faktura på att man har brutit ett avtal och faktureras för 24 månader. Har försökt få ut ingånget avtal som el leverantören påstår sig ha, dock att det skall ha uppstått under distansförsäljning. Vad kan företagaren kräva för underlag utav el leverantören som visar att han enligt deras uppfattning skall ha ingått ett avtal. Hoppas ni kan ge mig ett råd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Företagaren kan i nuläget inte kräva underlag av elleverantören som visar att han enligt deras uppfattning ska ha ingått avtal.

Normalt vid sådana här ärenden, där någon vill ha betalt för en faktura som en annan vägrar betala av olika skäl, går det till på följande vis:

1. Företaget skickar en faktura. Denna bestrids mot företaget.
2. Företaget vänder sig till ett inkassoföretag som skickar fakturan på nytt. Denna bestrids skriftligen mot inkassoföretaget.
3. Företaget alternativt inkassoföretaget vänder sig till Kronofogden, som skickar ett betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Denna bestrids skriftligen mot Kronofogden inom den tidsram som de sätter ut (25 § och 31 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).
4. Företaget väcker talan i tingsrätt (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Det är först när elleverantören eventuellt väcker talan i tingsrätt som man kan "kräva" underlag utav denne. Underlag blir ju då en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna vinna domstolsprocessen, eftersom det kommer utgöra bevis. Men innan dess har elleverantören ingen skyldighet att presentera någonting. Det enda sättet att eventuellt få dem att visa grunden för anspråket är att sätta upp det som ett villkor för att betalning överhuvudtaget ska kunna ske. Dvs, använda den uteblivna betalningen som ett påtryckningsmedel; "om du inte visar mig underlag för att avtalet ingåtts så kommer betalning aldrig komma på fråga".

Om elleverantören verkligen har goda underlag så borde det ligga i dennes intresse att visa detta eftersom det underlättar hela processen. Företaget lär ju betala när den inser att bevisläget är gott för motparten. Att elleverantören är motvillig kan vara ett tecken på att så inte är fallet. I vilket fall som helst går det dock inte att tvinga någon att framföra bevis för sin sak. Det blir först i domstol när omständigheterna är sådana att övertygande bevis faktiskt krävs.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (683)
2020-06-04 Vem har bevisbördan för en fordran?
2020-06-01 Hur bestrider man en faktura?
2020-05-31 Vad kan jag göra om en person inte betalar tillbaka en skuld?
2020-05-31 Vad menas med säljarens borgenärer?

Alla besvarade frågor (80701)