Går det att jämka förskott på arv?

2020-12-21 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Vår ena förälder som hade en skogsfastighet som enskild egendom, har gett den till ena barnet som förskott på arv. Vi andra syskon visste inget alls om detta. Båda föräldrarna lever. Men vid en bouppteckning i framtiden kommer vi andra begära jämkning,då det inte på långa vägar finns något motsvarande värde till oss. När kan vi begära jämkning? När den föräldern avlider, eller när båda gott bort?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga tar sikte på arvsrätt, jag kommer därför besvara frågan utifrån bestämmelserna i Ärvdabalken (hänvisas till som ÄB).

Som huvudregel ska vid ena makens bortgång efterlevande make ärva all egendom med fri förfogande innan gemensamma barn, det framgår av den legala arvsordningen (3 kap. 1§ ÄB).

När det gäller förskott på arv är utgångspunkten att det arvlåtaren gett en bröstarvinge under livstiden ska räknas som ett förskott på arv såvida inget annat är föreskrivet (6 kap 1§ ÄB). Av omständigheterna att döma ska fastigheten räknas som ett förskott på arv. Skogsfastigheten som ena barnet fått ska avräknas från arvet efter den först avlidne maken (6 kap. 1§ andra stycket ÄB). I praktiken innebär detta att den som fått förskott får räkna bort värdet av förskottet från arvslotten (arvslotten är bröstarvingarnas lika rätt till arvet, alltså arvet delat på antalet barn) och endast behålla mellanskillnaden (6 kap. 3§ och 5§ ÄB). I händelse av att värdet på förskottet är större än arvslotten finns dock ingen skyldighet för arvtagaren att lämna tillbaka överskottet (6 kap. 4§ ÄB).

I och med att arvlåtaren har fri förfoganderätt (rätten att fritt utnyttja sin egendom) så är ett förskott på arv inget bröstarvingar kan jämka, såvida det inte kränker deras rätt till laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och är en form av garanterat värde som bröstarvingar är berättigade till (7 kap.1§ ÄB).

Sammanfattning

Så genom att ge ett förskott på arv bryter inte arvlåtaren mot några regler. Konsekvenserna av förskottet blir att arvtagaren får värdet borträknat från sin arvslott vid en potentiell bouppteckning. Ifall värdet av fastigheten understiger arvslotten får barnet behålla mellanskillnaden. Ifall värdet på fastigheten överstiger arvslotten kommer inte barnet få ta ut mer i arv, dock har denne inte heller en skyldighet att återbära något av fastighetens värde. Enda undantaget är ifall förskottet kränker resterande bröstarvingars rätt till laglott som utgör hälften av arvslotten, då finns det en möjlighet att jämka för att få ta del av laglotten och därmed ha en rätt till återbetalning (7 kap. 3§ ÄB). Detta kan göras vid bouppteckningen som sker vid efterlevande makes bortgång, det är inte förens då arvet fördelas på bröstarvingarna.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91130)