Går det att häva en adoption så att man kan betraktas som ett särkullbarn?

Min styvfar adopterade mig som vuxen.

Han försöker göra mig arvslös nu när mamma gått bort.

Kan jag avbryta adoptionen ?

Och få ärva henne ?

Dom har varit gifta ett tag.

Eller vad gör jag ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag att hänvisa till regler om adoption som finns i Föräldrabalken (FB). Jag kommer även hänvisa till regler om arvsrätt som finns i Ärvdabalken (ÄB).

Inledning

Jag uppfattar att din styvpappa som var gift med din mamma har adopterat dig som vuxen. Din mamma har gått bort och du uttrycker det som att han försöker göra dig arvslös. Din fråga är om du kan avbryta eller ta tillbaka adoptionen för att kunna få ärva din mamma. För att besvara den frågan kommer jag först att beskriva vad en adoption i vuxen ålder har för juridiska konsekvenser och om det är möjligt att avbryta eller ångra en adoption. Sedan kommer jag att beskriva arvsrätt.

Vad får en vuxenadoption för juridiska konsekvenser?

I Sverige kan den som har fyllt 18 år adopteras under förutsättning att det finns en särskild anledning till en adoption. En sådan anledning kan vara det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och den vuxna som ska bli adopterad. En adoption ska vara lämplig och det ska särskilt beaktas om den som vill adoptera har uppfostrat den som ska bli adopterad. En adoption kan till exempel bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och föräldrar (4 kap. 4 § FB).

När ett adoptivbarn adopteras av en adoptivförälder, upphör samtliga rättsliga band mellan adoptivbarnet och adoptivbarnets biologiska förälder. Adoptivbarnet ska därför anses som adoptivförälderns barn. Om en make/sambo har adopterat den andra makens/sambons biologiska barn, ska den som har adopterats anses som makarnas/sambornas gemensamma barn. Juridiskt innebär det att lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder någon rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hens adoptivförälder (4 kap. 21 § FB). Det betyder att ett biologiskt barn och ett adoptivbarn är jämställda juridiskt.

Kan man ta tillbaka en adoption som har skett i vuxen ålder?

Det går inte att häva en adoption i svensk rätt. Det enda sättet att upphöra en adoption är om adoptivbarnet på nytt blir adopterad av någon annan.

Vem ärver en gift förälder som går bort?

Om en person som är gift går bort, ska personens tillgångar som huvudregel tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § 1st. ÄB). Den efterlevande maken ärver före gemensamma barn och ärver tillgångarna med något som kallas för fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Det betyder att den make som ärver inte får lov att testamentera bort egendom eller ge bort en väsentlig del som gåva.

Ett undantag till makars arvsrätt är om det finns så kallade särkullbarn. Ett särkullbarn är ett barn som makarna inte har gemensamt. Ett särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott om hens förälder har gått bort (3 kap. 1 § 1 st. ÄB).

Om en biologisk förälder är gift med en make som i sin tur har adopterat den biologiska förälderns barn, så räknas barnet som ett gemensamt barn. Det betyder att adoptivbarnet inte är ett särkullbarn då adoptivbarn och biologiska barn är juridiskt jämställda.

Sammanfattning

En adoption innebär rent juridiskt att adoptivföräldern, din styvfar, likställs med din biologiska pappa. Det innebär också att du likställs som ett biologiskt barn till din styvfar. Som svar på din fråga så går inte att häva en adoption i svensk rätt. Den enda möjligheten är om du blir adopterad av någon annan än din styvfar.

På grund av att din mamma och din styvfar var gifta, så ärver din styvfar din mamma före dig. Det beror på att du anses vara ett gemensamt barn och inte ett särkullbarn. Du kommer dock att ärva din styvfar som i sin tur har ärvt din mamma. Han kommer ärva tillgångar från din mamma med fri förfoganderätt och har inte möjlighet att testamentera bort eller ge bort en väsentlig del av tillgångarna.

Avslutningsvis, så hoppas jag att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”