Går det att gynna ett barn med testamente?

2019-11-14 i Laglott
FRÅGA
Hej!Enkel fråga: Jag kollade nyss "Arvtagare okänd" där de tydligt sades att man inte enligt lag kan testamentera bort hela sitt arv och utelämna sina barn. De har alltid rätt till minst 50%.Men hur är det om ett testamente säger att fördelningen mellan två syskon ska vara olika?Finns det regler för att arvet alltid ska delas 50/50 eller kan den som testamenterar bestämma tex 75/25 till sina två barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt huvudregeln har varje barn rätt till en lika stor del av arvet (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidne har två barn har de således rätt till 50% var av arvet. Andelen på 50% är vad som kallas barnets arvslott.

Hälften av barnets arvslott utgör dennes laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten har barnet alltid rätt till, oavsett om den avlidne testamenterat bort allting till någon annan. I fallet med två barn har alltså båda barnen en laglott på 25% av den avlidnes egendom.

Om den avlidne har testamenterat allting till ett av sina barn (eller testamenterat 75% till ena barnet) så har det andra barnet således rätt till 25%. Barnet kan inte få mindre än 25%, men får inte heller mer än 25% om testamente till förmån för någon annan finns (ex. syskon).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Henrik Resare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (705)
2020-01-26 Kan förälder testamentera bort hur som helst?
2020-01-26 Bröstarvingars rätt till arv trumfar testamente
2020-01-19 Laglott och testamente
2019-12-31 Jämkning av laglott: hur framställer jag kravet?

Alla besvarade frågor (76562)