Går det att gynna ett barn med testamente?

Hej!

Enkel fråga: Jag kollade nyss "Arvtagare okänd" där de tydligt sades att man inte enligt lag kan testamentera bort hela sitt arv och utelämna sina barn. De har alltid rätt till minst 50%.

Men hur är det om ett testamente säger att fördelningen mellan två syskon ska vara olika?

Finns det regler för att arvet alltid ska delas 50/50 eller kan den som testamenterar bestämma tex 75/25 till sina två barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt huvudregeln har varje barn rätt till en lika stor del av arvet (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidne har två barn har de således rätt till 50% var av arvet. Andelen på 50% är vad som kallas barnets arvslott.

Hälften av barnets arvslott utgör dennes laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten har barnet alltid rätt till, oavsett om den avlidne testamenterat bort allting till någon annan. I fallet med två barn har alltså båda barnen en laglott på 25% av den avlidnes egendom.

Om den avlidne har testamenterat allting till ett av sina barn (eller testamenterat 75% till ena barnet) så har det andra barnet således rätt till 25%. Barnet kan inte få mindre än 25%, men får inte heller mer än 25% om testamente till förmån för någon annan finns (ex. syskon).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000